Procedura pentru eliberarea unui aviz edilitar de către STB SA

Pe perioada limitării contactului cu publicul, cererile de aviz se vor depune exclusiv online pe adresa avizeedilitare@stbsa.ro, împreună cu documentaţia specificată la punctele 1-6. În plus, planul 1:500 se va ataşa e-mailului în format editabil (*.dwg, versiune 2007).
Ulterior depunerii documentaţiei, vi se va transmite numărul de înregistrare, precum şi cuantumul taxei de eliberare a avizului, pe care trebuie să o achitaţi cu ordin de plată în contul STB SA: RO50RDE410SV84247194100, deschis la banca BRD. Solicitantul va specifica în e-mail datele de facturare ale persoanei fizice sau juridice, împreună cu contul IBAN din care se va face plata.
Răspunsul la cererea de aviz se va trimite la e-mailul de pe care s-a făcut solicitarea.
Avizul şi factura în original se vor ridica de la Registratura STB SA, începând cu data comunicată prin e-mailul de răspuns.

Pentru eliberarea unui aviz edilitar, solicitantul trebuie să depună la STB SA un dosar care va conţine obligatoriu:

  1. Certificat de Urbanism - un exemplar (copie).
  2. Memoriu tehnic - un exemplar (copie).
  3. Plan scara 1:2000 (nemicşorat), care să aibă aplicată ştampila „Anexă la certificatul de urbanism” - un exemplar (copie).
  4. Planuri scara 1:500 (nemicşorate), care să aibă aplicată ştampila „Anexă la certificatul de urbanism” - două exemplare (copie).
  5. Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie din cadrul PMB, dacă este specificat în Certificatul de Urbanism.

Fără aceste documente nu se poate primi dosarul respectiv.

Solicitantul se prezintă cu dosarul respectiv la STB SA – Serviciul Proiectare Infrastructură şi Avize Edilitare care are sediul în Bucureşti, Bulevardul Dinicu Golescu numărul 1, sectorul 1, unde se verifică dosarul şi se stabileşte taxa pentru eliberarea avizului. Serviciul Proiectare Infrastructura şi Avize Edilitare ataşează la dosar o adresă către Biroul Ordonanţare / Contabilitate în care se trece suma care reprezintă taxa pentru eliberarea avizului STB SA.

Solicitantul face formele de plată şi depune dosarul la Registratura STB SA - Serviciul Proiectare Infrastructură şi Avize Edilitare care are sediul în Bucureşti, Bulevardul Dinicu Golescu numărul 1, sectorul 1.

Pentru eliberarea avizului, solicitantul se prezintă la STB SA – Serviciul Proiectare Infrastructura şi Avize Edilitare care are sediul în Bucureşti, Bulevardul Dinicu Golescu numărul 1, sectorul 1, unde trebuie să facă dovada că a achitat taxa stabilită pentru eliberarea avizului cu chitanţă sau ordin de plată şi factură.

6. Tarife avize edilitare

Nr. Crt. DENUMIRE TARIFE (Lei), inclusiv T.V.A.
Suprafaţa planului până la 0,3 mp Din care T.V.A. Suprafaţa planului între 0,3-0,6 mp Din care T.V.A. Suprafaţa planului peste 0,6 mp Din care T.V.A.
1. Taxe pentru eliberare avize noi insoţite de planuri cu instalaţii STB S.A. 299,88 47,88 699,72 111,72 1399,44 223,44
2. Taxe avize pentru reactualizări racorduri şi branşamente, însoţite de planuri cu instalaţii STB S.A. 199,92 31,92 399,84 63,84 599,76 95,76
3. Taxe pentru avize de orice tip însoţite de planuri fară instalaţii STB S.A. 149,94 23,94 199,92 31,92 - -

Informaţii suplimentare se pot solicita la STB SA – Serviciul Proiectare – Biroul Avize Edilitare, la numerele de telefon 021.30.74.385 și 021.30.74.160.


PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Primire avize: marti între orele 7.30 – 14.00
Eliberare avize: luni – vineri între orele 12.00 – 14.00
Semnare plan coordonator: luni între orele 8.00-14.00
Prelungire avize: joi între orele 8.00-15.00