Călătorii


Călătorii metropolitane

Tarif (TVA inclus)

O călătorie – 90 minute

3 lei

2 călătorii – 90 minute

6 lei

10 călătorii – 90 minute

25 lei

 

Călătorii metropolitane integrate cu metroul

Tarif (TVA inclus)

O călătorie – 120 minute

5 lei

2 călătorii – 120 minute

10 lei

10 călătorii – 120 minute

45 lei

 

Călătoriile sunt titluri de călătorie care pot fi încărcate pe cardul de transport și se validează în mod obligatoriu în toate vehiculele utilizate, la echipamentele electronice montate în acest scop.

Plata călătoriei metropolitane permite utilizarea tuturor mijloacelor de transport public de suprafață din Regiunea București-Ilfov, în limita a 90 de minute. După expirarea valabilității titlului de călătorie, acesta poate fi utilizat doar în vehiculul în care a fost constatată această situație, până la stația imediat următoare. Ulterior, continuarea călătoriei poate fi realizată doar prin achitarea unei noi călătorii.

Călătoriile metropolitane integrate cu metroul permit utilizarea tuturor mijloacelor de transport public de suprafață din Regiunea București-Ilfov și a metroului, timp de 120 de minute. Dacă accesul la metrou se realizează în limita celor 120 de minute, călătoria cu metroul poate fi continuată fără a fi necesară achitarea unei noi călătorii. După expirarea valabilității titlului de călătorie, acesta poate fi utilizat doar în vehiculul în care a fost constatată această situație, până la stația imediat următoare. Ulterior, continuarea călătoriei poate fi realizată doar prin achitarea unei noi călătorii.

Contravaloarea călătoriilor este dedusă de pe cardul de transport odată cu validarea cardului în primul vehicul utilizat sau atunci când se realizează o nouă validare, ca urmare a expirării valabilității unui titlu de călătorie.

Atunci când cardul este validat în mai multe vehicule, în perioada de valabilitate a călătoriilor de 90 sau 120 de minute, validatorul afișează mesajul “Transfer de pe linia X pe linia Y”. Prin consultarea cardului, validatorul afișează câte minute mai este valabil titlul de călătorie.

Pe cardul Activ pot fi încărcate maximum 50 de călătorii, iar pe cardul Multiplu pot fi încărcate maximum 30 de călătorii.

Cardul Activ nominal nu este transmisibil, iar la prima emitere este gratuit. La a doua emitere, prețul cardului este de 4,7 lei.

Cardul Activ nenominal este transmisibil și se emite contra sumei de 3,7 lei.

Cardul Multiplu este transmisibil și se emite gratuit, cu condiția ca acesta să fie încărcat cu minimum 2 călătorii. Termenul de valabilitate al călătoriilor încărcate pe cardul Multiplu este de 60 de zile de la data achiziției. Cardul Multiplu nu este reîncărcabil.