Recomandări


Societatea de Transport Bucureşti - STB SA utilizează un sistem modern de taxare, bazat pe tehnologia cardurilor de transport contactless, care a înlocuit, încă din anul 2006, abonamentele de carton şi biletele de hârtie.

În plus, STB SA pune la dispoziția călătorilor următoarele modalități alternative de plată a călătoriei:

 • prin SMS, direct de pe dispozitivul mobil;
 • prin intermediul aplicaţiei gratuite de mobil 24Pay (nu necesită deţinerea unui card de transport);
 • cu cardul bancar contactless, direct la validator (acest serviciu este disponibil în autobuzele Otokar, Mercedes Citaro hibrid, în tramvaiele liniilor de noapte (1 și 10) și în cele de pe linia 41);
 • cu cardul dual BRD-STB.

Cardul de transport Activ poate fi încărcat concomitent cu călătorii și cu oricare tip de abonament, iar cele două titluri de călătorie pot fi utilizate în paralel.

Cardul Activ nominal și Cardul Activ nenominal pot fi achiziționate de la punctele de vânzare, iar cele două tipuri de carduri pot fi reîncărcate la toate punctele de vânzare și la automatele de vânzare. Mai mult decât atât, cardul Activ nominal poate fi reîncărcat și prin intermediul platformei de reîncărcare on-line.

Cardul de transport Multiplu este destinat călătorilor ocazionali și poate fi achiziționat de la oricare punct de vânzare și de la automatele de vânzare.

Atenție!

Plata călătoriei nu poate fi efectuată la conducătorii vehiculelor sau la corpul de control, iar bonul fiscal nu echivalează cu titlul de călătorie.

Înainte de a urca în mijloacele de transport în comun, asiguraţi-vă că aveți asupra dumneavoastră cardul de transport sau, după caz, documente care atestă gratuitatea.

Validarea cardului de transport este obligatorie și se realizează în toate vehiculele utilizate, la echipamentele electronice montate în acest scop, în cazul în care cardul este încărcat cu portofel electronic sau călătorii. De asemenea, validarea cardului este obligatorie în cazul abonamentului de 24 ore sau 72 ore, în primul vehicul utilizat.

Plata călătoriei metropolitane permite utilizarea tuturor mijloacelor de transport public de suprafață din Regiunea București-Ilfov, în limita a 90 de minute. După expirarea valabilității titlului de călătorie, acesta poate fi utilizat doar în vehiculul în care a fost constatată această situație, până la stația imediat următoare. Ulterior, continuarea călătoriei poate fi realizată doar prin achitarea unei noi călătorii.

Călătoriile metropolitane integrate cu metroul permit utilizarea tuturor mijloacelor de transport public de suprafață din Regiunea București-Ilfov și a metroului, timp de 120 de minute. Dacă accesul la metrou se realizează în limita celor 120 de minute, călătoria cu metroul poate fi continuată fără a fi necesară achitarea unei noi călătorii.

Contravaloarea călătoriilor este dedusă de pe cardul de transport odată cu validarea cardului în primul vehicul utilizat sau atunci când se realizează o nouă validare, ca urmare a expirării valabilității unui titlu de călătorie.

Atunci când cardul este validat în mai multe vehicule, în perioada de valabilitate a călătoriilor de 90 sau 120 de minute, validatorul afișează mesajul “Transfer de pe linia X pe linia Y”. Prin consultarea cardului, validatorul afișează câte minute mai este valabil titlul de călătorie.

Plata prin SMS trebuie realizată înainte de a urca în mijloacele de transport în comun, iar în câteva secunde veți primi un mesaj care va conţine un cod de confirmare a tranzacţiei.

Titlurile de călătorie achiziționate prin intermediul aplicației 24Pay sunt activate automat, după confirmarea tranzacției, fără a fi necesară validarea acestora la echipamentele din mijloacele de transport public. Titlurile de călătorie achiziționate rămân salvate în aplicație, în secțiunea “Istoric”, iar astfel pot fi prezentate spre verificare agenților de control.

Dacă plătiți călătoria prin SMS sau prin intermediul aplicației 24Pay, asigurați-vă că bateria telefonului dumneavoastră este încărcată suficient pe tot parcursul călătoriei.

În momentul controlului, trebuie să prezentați angajaților noștri titlul de călătorie valabil sau documente care atestă gratuitatea, iar în caz contrar, trebuie să vă legitimați în vederea aplicării măsurilor legale.

Înainte de a călători pentru prima dată cu mijloacele de transport în comun ale STB SA, vă rugăm să consultaţi instrucţiunile de validare a cardului de transportinstrucţiunile de utilizare a serviciului de plată prin SMS şi ghidul de utilizare a aplicaţiei 24Pay.

Pentru a ajunge cât mai uşor la destinaţia dorită și pentru a reduce timpul de aşteptare în staţii, vă recomandăm să vă planificaţi călătoria cu ajutorul aplicaţiei gratuite Info Transport Bucureşti.

 

Recomandări pentru o călătorie în siguranță:

 • fiţi atenţi la urcarea/coborârea în/din vehicule, astfel încât să evitați producerea accidentelor;
 • urcați/coborâți în/din vehicule numai prin locurile indicate;
 • țineți-vă de bare, în timpul deplasării, pentru a evita accidentările;
 • nu țineți la vedere bunurile de valoare și supravegheați-vă bagajele pe toată durata călătoriei.

Recomandări pentru o călătorie civilizată:

 • nu consumaţi alimente şi băuturi în vehicule;
 • nu aruncați resturile menajere în vehicule sau în stațiile de transport;
 • nu puneți picioarele pe scaune;
 • evitați pe cât posibil să vorbiți la telefon și să ascultați muzică în vehicule, pentru a nu-i deranja pe ceilalți călători;
 • cedați locul pe scaun persoanelor în vârstă, gravidelor sau copiilor;
 • nu încurajați comerțul ambulant şi persoanele care apelează la mila călătorilor;
 • transportarea animalelor de companie este permisă, însă doar în cazul câinilor însoțiți care au lesă și botniță, ori a animalelor mici ținute în brațe, dar cu respectarea prevederilor OUG nr. 55/2002. 

Suprataxă
Suprataxa este un titlu de călătorie cu tarif special, în valoare de 80 lei, emisă în momentul controlului persoanelor care nu dețin titlu de călătorie valabil și validat sau documente care atestă gratuitatea. În cazul achitării suprataxei, agenții de control nu mai întocmesc proces-verbal de contravenție.

Plata suprataxei se poate realiza la agenții de control, cu bani cash sau cu cardul bancar contactless (Mastercard, Maestro sau Visa), inclusiv dacă acesta este înrolat pe telefonul mobil sau pe ceasul cu wallet integrat.

Tranzacțiile efectuate cu cardul bancar sunt procesate fără comision sau alte taxe, indiferent de tipul de card utilizat, prin intermediul aplicației mobile CEC SmartPhone POS, instalată pe echipamentele portabile de control ale agenților de control.

Banca verifică valabilitatea cardului bancar, precum şi existența soldului necesar pentru achitarea suprataxei, iar ulterior tranzacția este confirmată de aplicația mobilă, fiind certificată de chitanţa electronică transmisă călătorului prin e-mail. După finalizarea tranzacției, agenții de control emit cardul de suprataxă.
Conform prevederilor legale în vigoare, cardul de suprataxă intră în categoria documentelor cu regim special și poate fi eliberat fără bon fiscal.
La cerere, poate fi eliberată factura fiscală aferentă cardului de suprataxă, la sediul nostru din Calea Șerban Vodă nr. 164-168, sector 4, București, pe baza cardului de suprataxă și a actului de identitate.
Cardul de suprataxă permite utilizarea tuturor mijloacelor de transport public de suprafață din Regiunea București-Ilfov, doar în ziua în care a fost emis, până la ora 24:00, iar ulterior valabilitatea acestuia expiră.
 

Contravenții


Activitatea de control se desfășoară prin intermediul unui corp specializat de control, pentru a asigura condiții optime de siguranță și ordine în mijloacele de transport public de suprafață, precum și pentru a combate călătoriile frauduloase.

Plata cu cardul bancar

În timpul programului de lucru (în funcție de anotimp), controlorii legitimațiilor de călătorie poartă veste de culoare albastră, cu sigla STB (pe față) şi cu inscripţia CONTROL (pe spate), sau tricouri tip polo, de culoare albastră, inscripționate cu aceleași însemne care se regăsesc și pe veste.

Respectarea unei ținute decente, formată din cămașă de culoare deschisă și pantalon culoare închisă, reprezintă o măsură impusă de STB SA angajaților ce îndeplinesc funcția de controlor legitimații de călătorie.

Pentru eficientizarea activității de verificare a titlurilor de călătorie în mijloacele de transport public, începând din luna iunie 2022, STB SA desfășoară inclusiv activități de supracontrol, repartizând în traseu echipe de controlori care nu poartă veste de culoare albastră cu însemnele CONTROL – STB SA.

Echipele de controlori legitimații călătorie sunt instruite să prezinte în momentul controlului legitimația de control, cardul de operator și echipamentul de control.

Legitimația de control conține poza și datele de identificare ale angajatului STB SA (nume, prenume și numărul de serviciu), iar pe verso delegația de control, care reprezintă împuternicirea angajatului STB SA de a efectua verificarea titlurilor de călătorie.

Cardul de operator cu aplicație de control activă (denumit card de identitate) conține, de asemenea, poza și datele de identificare ale angajatului STB SA (nume, prenume și numărul de serviciu), prin intermediul căruia controlorii legitimații călătorie se autentifică și inițiază starea de control la validatoare. Acest card nu poate fi clonat și se află în posesia angajaților doar în timpul programului de lucru.

Echipamentul de control permite verificarea titlurilor de călătorie, prin intermediul unei aplicații.

La solicitarea agenților de control ai STB SA, călătorii sunt obligaţi să prezinte spre verificare titlurile de călătorie utilizate în acel moment, iar posesorii de abonamente nominale sau legitimaţii nominale sunt obligaţi să prezinte, la cererea acestora, actele de identitate.

Conform art. 18 din Ordonanta nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate. În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela la polițiști, jandarmi sau polițiști locali.

Reglementările referitoare la aplicarea sancțiunilor contravenționale sunt prevăzute în
Regulamentul serviciului comunitar de transport public local de călători în regiunea București – Ilfov.


Constituie contravenţie în domeniul Serviciului public de transport local de cӑlӑtori în regiunea București-Ilfov şi se sancţionează cu amendă, în funcţie de gravitate, următoarele fapte:

Plata cu cardul bancar
 1. călătoria fără titlu de călătorie valabil sau fără un alt document justificativ sau dovadă electronică (cod QR, cod de confirmare a tranzacției etc.), stocată în telefonul călătorului, în alt dispozitiv al acestuia sau în validatorul vehiculului, care să permită efectuarea călătoriei, conform precizărilor din oferta tarifară existentă;
 2. ȋmpiedicarea în orice mod a personalului cu competenţe, desemnat de către operatorul de transport/transportatorul autorizat, să-şi exercite atribuţiile de serviciu la bordul vehiculelor de transport în comun, în staţii ori la capetele de linii;
 3. solicitarea de deschidere a uşilor vehiculelor de transport public de persoane, între staţii sau la semafoare;
 4. angajarea de discuţii cu conducӑtorul vehiculului de transport în comun în timpul circulaţiei;
 5. ȋmpiedicarea organelor de control sӑ-şi exercite atribuţiile;
 6. călătoria pe părţile laterale sau în afara caroseriei vehiculelor;
 7. intervenţia neautorizată la aparatele/ instalaţiile vehiculului;
 8. acţionarea semnalului de alarmă fără a exista un pericol iminent pentru siguranţa vehiculului sau a călătorilor;
 9. producerea dezordinii în orice mod la urcare, la coborâre sau în interiorul vehiculului;
 10. lipirea afişelor în interiorul sau exteriorul vehiculului, precum și în stații, cu excepția situațiilor în care asemenea acțiuni sunt realizate în cadrul unor contracte comerciale semnate cu operatorii, cu autoritățile contractante sau cu TPBI;
 11. deteriorarea sau murdărirea sub orice formă a vehiculului;
 12. desfăşurarea unei activităţi comerciale neautorizate în interiorul vehiculului și în stații;
 13. aruncarea de obiecte de orice fel pe fereastra ori uşa vehiculului;
 14. ocuparea locurilor de pe scaune și/sau platforma vehiculului cu mărfuri sau bagaje fără validarea, în plus, a unui titlu de călătorie la tariful în vigoare la data efectuării călătoriei, pentru fiecare loc ocupat cu mărfurile sau bagajele respective;
 15. transportarea de materiale inflamabile (butelii de aragaz, butelii pentru oxigen sau acetilenă, bidoane cu benzină sau petrol, bidoane cu carbit, arme de foc neasigurate, etc), alte materiale sau obiecte care prin format sau dimensiune pot produce daune sau vătămări corporale;
 16. transportarea materialelor care ar putea produce neajunsuri celorlalţi călători, prin mirosurile pe care le emană, prin ardere, coroziune sau murdărie;
 17. transportarea animalelor vii, cu excepția celor prevăzute la Capitolul XII-Drepturi și obligatii ale călătorilor, lit. i);
 18. transportarea bagajelor sau obiectelor de dimensiuni mari (saci, lazi, mobilier, bare, metalice, etc.);
 19. ocuparea locurilor de pe scaune și/sau platforma vehiculului cu bagaje voluminoase a căror arie excede prevederilor Cap.V, lit.A, pct.13;
 20. /ol>

  Contravenţiile mai sus menționate se sancţioneazӑ dupӑ cum urmeazӑ:

  1. cele de la litera a cu amendӑ de la 300-500 RON;
  2. cele de la litera b cu amendӑ de la 100-150 RON;
  3. cele de la litera c-n cu amendӑ de la 100-500 RON;
  4. cele de la litera o cu amendӑ de 100-300 RON;
  5. cele de la litera p-s cu amendӑ de la 500-1000 RON.

  Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumatate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ.
  Călătorul care a săvârșit una dintre contravențiile prevăzute la alin. 2 litera a, poate achita pe loc contravaloarea unui titlu de călătorie la tarif special, suprataxă, fără a se mai încheia proces verbal de contravenție.
  Contravenţiilor prevăzute le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  Potrivit prevederilor OG 2/2001, pentru contravențiile săvârșite de minorii care au împlinit 14 ani, amenda stabilită pentru fapta săvârșită se reduce la jumătate.
  Achitarea amenzilor contravenționale se poate efectua prin mijloace de plată online (pe platforma www.ghiseul.ro, la acest link: https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/amenzi), prin instituții de credit autorizate cu care există încheiate convenții sau la casieriile autorităților administrației publice locale ori ale altor instituții publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcționează, de cetățenia, domiciliul sau de reședința contravenientului ori de locul săvârșirii contravenției, precum și la ghișeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanță se trimite prin poștă sau electronic, prin e-mail, către Societatea de Transport București.
  Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.