Generale  Parc vehicule  Date suplimentare

Date statistice generale din anul 2022

1.  Aria servită (km.²) din care
- zona urbană
1.526
240
2.  Densitatea reţelei (km. / km.²)
• Zona urbană
• Tramvaie
• Troleibuze
• Autobuze
• Zona regională
1,44
6,25
1,13
0,56
3,42
0,54
3.  Parcul inventar utilizat de vehicule:
• Tramvaie
• Troleibuze
• Autobuze
2.299
500
265
1.534
4.  Unităţi de parcare şi întreţinere
• Depouri de tramvaie
• Depouri de troleibuze
• Depou de tramvaie – troleibuze
• Depou de troleibuze – autobuze
• Autobaze
19
72118
5.  Număr linii de transport public
• Tramvaie
• Troleibuze
• Autobuze, din care:
- linii regionale
168
22
13
133
42
6.  Lungimea reţelei (km. cale dublă)
• Tramvaie
• Troleibuze
• Autobuze, din care:
- zona urbană
- zona regională
772
136
67
760
410
350
7.  Lungimea traseelor (km. cale dublă)
• Tramvaie
• Troleibuze
• Autobuze, din care:
- linii regionale
2.000
210
114
1.676
761
8.  Număr staţii de oprire, din care:
- zona regională
3.398
1.020
9.  Substaţii electrice de tracţiune (buc.)  38
10.  Puterea electrică instalată pentru tracţiune (MW)  137,2
11.  Călătorii (milioane)  895
12.  Număr salariaţi la 31 decembrie 2022  10.097