HCGMB nr. 231/2021

privind avizarea contractelor de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov

 

Regulament de transport

Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov – 2023

 

HCGMB nr. 55/2018

privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport București – RA prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni cu denumirea Societatea de Transport București S.T.B. S.A.

 

HG 1391/2006 (*actualizată*)

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice (actualizată până la data de 26 ianuarie 2007*)

 

OUG 63/2006

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Publicată în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 729 din 20.09.2006

 

Lege nr. 273/2006 (*actualizată*)

privind finanţele publice locale

(actualizată până la data de 22 decembrie 2016*)

 

Lege nr. 500/2002

privind finanțele publice
Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 13/08/2002

 

Legea nr. 92/2007

serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale

Publicată în Monitorul Oficial nr. 262 din 19 aprilie 2007

 

OG 27/2002

privind reglementarea activității de solutionare a petitiilor

Publicată în Monitorul Oficial nr. 84 din 1 februarie 2002

Lege nr. 233/2002

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

Publicată în Monitorul Oficial nr. 296 din 30 aprilie 2002

 

Lege nr. 544/2001

privind liberul acces la informatiile de interes public

Publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001

 

OUG 109/2011

privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice

Publicată în Monitorul Oficial nr. 883 din 14 decembrie 2011

 

Lege nr. 187/2023

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Publicată în Monitorul Oficial nr. 594 din 29 iunie 2023

 

HG 639/2023

pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Publicată în Monitorul Oficial nr. 697 din 28 iulie 2023

 

OG 27/2011

privind transporturile rutiere

Publicată în Monitorul Oficial nr. 625 din 2 septembrie 2011

 

ORDIN nr. 980/2011

pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

Publicat în Monitorul Oficial nr. 854 din 2 decembrie 2011

OG 26/2011

privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 23 din data de 11.01.2012

 

ORDIN nr. 272/2007

pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane

Publicat în Monitorul Oficial nr. 23 din 11 ianuarie 2008

 

OG 26/2013

privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

Publicată în Monitorul Oficial nr. 549 din 29 august 2013

 

Regulamentul CE 1370/2007

Regulamentul CE 1370/2007
al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători

 

Lege nr. 31/1990(**republicată**)

privind societăţile

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1066 din 17 noiembrie 2004

Lege nr. 51/2006(**republicată**)

serviciilor comunitare de utilităţi publice

Publicată în Monitorul Oficial nr. 121 din 5 martie 2013

HCGMB nr. 267/2010

privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, a modelului licenței de traseu și a contractului de transport public între Regia Autonomă de Transport București și orașele/comunele din județul Ilfov

Codul Civil - Titlul IV Persoana juridică


Codul Civil - Titlul IV Persoana juridică

Lege nr. 26/1990 (**republicată**)

privind registrul comerțului

Publicată în Monitorul Oficial nr. 49 din 4 februarie 1998

ORDIN nr. 206/2007

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane

Publicat în Monitorul Oficial nr. 756 din 7 noiembrie 2007

ORDIN nr. 207/2007

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor publice de transport local de persoane

Publicat în Monitorul Oficial nr. 756 din 7 noiembrie 2007

ORDIN nr. 972/2007

pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local

Publicat în Monitorul Oficial nr. 807 din 27 noiembrie 2007

HG 1269/2021

privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1218 din 22 decembrie 2021

HG 583/2016

privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public

Publicată în Monitorul Oficial nr. 644 din 23 august 2016

Memorandumul privind creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public