Portofel electronic

Portofelul electronic este un titlu de călătorie care poate fi încărcat pe cardul de transport și se validează în mod obligatoriu în toate vehiculele utilizate, la echipamentele electronice montate în acest scop.

Acest titlu de călătorie poate fi utilizat doar în cazul călătoriilor metropolitane. Astfel, odată cu validarea cardului de transport în primul vehicul utilizat va fi dedusă suma de 3 lei din portofelul electronic, reprezentând contravaloarea unei călătorii metropolitane.

Atunci când cardul este validat în mai multe vehicule, în perioada de valabilitate a călătoriilor metropolitane de 90 de minute, validatorul afișează mesajul “Transfer de pe linia X pe linia Y”. Prin consultarea cardului, validatorul afișează câte minute mai este valabil titlul de călătorie.

La emiterea cardului ACTIV nominal, portofelul electronic poate fi încărcat cu minimum 15 lei (dacă nu este adăugat pe card un tip de abonament) și maximum 80 lei. Ulterior, portofelul electronic poate fi reîncărcat la punctele de vânzare, la automatele de vânzare și prin intermediul platformei de reîncărcare on-line.

La emiterea cardului ACTIV nenominal, portofelul electronic poate fi încărcat cu minimum 6 lei (dacă nu este adăugat pe card un tip de abonament) și maximum 80 lei. Ulterior, portofelul electronic poate fi reîncărcat la punctele de vânzare și la automatele de vânzare.


Călătorii


Călătorii metropolitane

Tarif (TVA inclus)

O călătorie – 90 minute

3 lei

2 călătorii – 90 minute

6 lei

10 călătorii – 90 minute

25 lei

 

Călătorii metropolitane integrate cu metroul

Tarif (TVA inclus)

O călătorie – 120 minute

5 lei

2 călătorii – 120 minute

10 lei

10 călătorii – 120 minute

45 lei

 

Călătoriile sunt titluri de călătorie care pot fi încărcate pe cardul de transport și se validează în mod obligatoriu în toate vehiculele utilizate, la echipamentele electronice montate în acest scop.

Plata călătoriei metropolitane permite utilizarea tuturor mijloacelor de transport public de suprafață din Regiunea București-Ilfov, în limita a 90 de minute. După expirarea valabilității titlului de călătorie, acesta poate fi utilizat doar în vehiculul în care a fost constatată această situație, până la stația imediat următoare. Ulterior, continuarea călătoriei poate fi realizată doar prin achitarea unei noi călătorii.

Călătoriile metropolitane integrate cu metroul permit utilizarea tuturor mijloacelor de transport public de suprafață din Regiunea București-Ilfov și a metroului, timp de 120 de minute. Dacă accesul la metrou se realizează în limita celor 120 de minute, călătoria cu metroul poate fi continuată fără a fi necesară achitarea unei noi călătorii. După expirarea valabilității titlului de călătorie, acesta poate fi utilizat doar în vehiculul în care a fost constatată această situație, până la stația imediat următoare. Ulterior, continuarea călătoriei poate fi realizată doar prin achitarea unei noi călătorii.

Contravaloarea călătoriilor este dedusă de pe cardul de transport odată cu validarea cardului în primul vehicul utilizat sau atunci când se realizează o nouă validare, ca urmare a expirării valabilității unui titlu de călătorie.

Atunci când cardul este validat în mai multe vehicule, în perioada de valabilitate a călătoriilor de 90 sau 120 de minute, validatorul afișează mesajul “Transfer de pe linia X pe linia Y”. Prin consultarea cardului, validatorul afișează câte minute mai este valabil titlul de călătorie.

Pe cardul Activ pot fi încărcate maximum 50 de călătorii, iar pe cardul Multiplu pot fi încărcate maximum 30 de călătorii.

Cardul Activ nominal nu este transmisibil, iar la prima emitere este gratuit. La a doua emitere, prețul cardului este de 4,7 lei.

Cardul Activ nenominal este transmisibil și se emite contra sumei de 3,7 lei.

Cardul Multiplu este transmisibil și se emite gratuit, cu condiția ca acesta să fie încărcat cu minimum 2 călătorii. Termenul de valabilitate al călătoriilor încărcate pe cardul Multiplu este de 60 de zile de la data achiziției. Cardul Multiplu nu este reîncărcabil.Abonamente

Abonamente metropolitane (Suprafață)

Tarif (TVA inclus)

Abonament – 24 ore

8 lei

Abonament – 72 ore

20 lei

Abonament – 7 zile

30 lei

Abonament – 1 lună

80 lei

Abonament redus 50% (donatori) – 1 lună

40 lei

Abonament – 6 luni

400 lei

Abonament – 12 luni

700 lei

 

Abonamente metropolitane integrate (Suprafață + Metrou)

Tarif (TVA inclus)

Abonament – 24 ore

14 lei

Abonament – 72 ore

35 lei

Abonament – 7 zile

50 lei

Abonament – 1 lună

140 lei

Abonament – 6 luni

700 lei

Abonament – 12 luni

1200 lei

 

Abonamente metropolitane integrate (Suprafață + Tren „Gara de Nord – Aeroport Otopeni”)

Tarif (TVA inclus)

Abonament – 1 lună

140 lei

Abonament – 6 luni

800 lei

Abonament – 12 luni

1400 lei

 

Abonamente metropolitane integrate (Suprafață + Metrou + Tren „Gara de Nord – Aeroport Otopeni”)

Tarif (TVA inclus)

Card călătorie turist – 24 ore

20 lei

Card călătorie turist – 72 ore

40 lei

Abonament – 1 lună

210 lei

Abonament – 6 luni

1100 lei

Abonament – 12 luni

2000 lei

 

 

Abonamentele sunt titluri de călătorie care pot fi încărcate pe cardul de transport. Validarea este obligatorie doar în cazul abonamentelor de 24 ore și 72 ore, în primul vehicul cu care se efectuează călătoria, la echipamentele electronice montate în acest scop. După expirarea valabilității abonamentului de 24 ore sau 72 ore, acesta poate fi utilizat doar în vehiculul în care a fost constatată această situație, până la stația imediat următoare. Ulterior, continuarea călătoriei poate fi realizată doar prin achitarea unui nou titlu de călătorie.

Cardul Activ nominal poate fi încărcat cu toate tipurile de abonamente, iar cardurile de tip Activ nenominal și Multiplu pot fi încărcate cu abonamente de 24 ore, 72 ore sau 7 zile.

Cardul Activ nominal nu este transmisibil, iar la prima emitere este gratuit. La a doua emitere, prețul cardului este de 4,7 lei.

Cardul Activ nenominal este transmisibil și se emite contra sumei de 3,7 lei.

Cardul Multiplu este transmisibil și se emite gratuit, cu condiția ca acesta să fie încărcat cu minimum 2 călătorii. Cardul Multiplu nu este reîncărcabil.

Reîncărcarea abonamentelor la tarif redus se realizează la oricare punct de vânzare.


Reduceri şi gratuităţi

Categorii de persoane care beneficiază de gratuități:

Beneficiază de gratuitate copiii cu vârsta sub 7 ani.

Beneficiază de gratuitate elevii din învăţământul acreditat/autorizat, preşcolar, primar, gimnazial, liceal, special, profesional şi postliceal, care frecventează o unitate de învăţământ din Municipiul Bucureşti sau Județul Ilfov, pe baza cardului de transport încărcat cu abonament metropolitan valabil. Cardul de transport poate fi încărcat cu abonament metropolitan valabil din momentul achiziţiei pana la data de 31.08.2024.

Documente necesare pentru acordarea gratuității la procurarea abonamentului metropolitan:

 • carnet de elev vizat pentru anul în curs, cu semnătura şi ştampila unităţii de învăţământ emitentă și toate câmpurile completate – nume/prenume, adresă, CNP;
 • certificat de naştere / C.I. / Paşaport / Carte de rezidenţă (documentul se va prezenta doar pentru consultare fără a fi scanat );
 • certificat de căsătorie/ Hotărȃri ale instanţelor de judecată sau alte acte ale instituţiilor publice (dacă este cazul, atunci cȃnd intervine o schimbare ce nu reiese din documentele prezentate).

Beneficiază de gratuitate toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil în Municipiul Bucureşti, indiferent de cuantumul pensiei, pe baza cardului de călătorie pentru pensionari sau a talonului de pensie şi a actului de identitate.

Formular necesar acordării gratuității pentru pensionari .

Beneficiază de gratuitate însoțitorii pensionarilor cu domiciliul stabil în Municipiul Bucureşti, dacă pensionarii pe care îi însoțesc au vârsta minimă de 63 de ani în cazul femeilor și 65 de ani în cazul bărbaților, pe baza cardului pentru pensionari încărcat cu abonament metropolitan valabil sau a talonului de pensie și a actului de identitate.

Beneficiază de gratuitate veteranii de război, pe baza legitimației de transport în original, eliberată de reprezentanții Asociației Naționale a Veteranilor de Război din oricare sector al Municipiului București sau din Județul Ilfov.

Beneficiază de gratuitate revoluţionarii şi urmaşii celor decedaţi în Revoluţia din Decembrie 1989 (conform prevederilor Legii 341/2004), pe baza cardului de călătorie eliberat de STB SA, prin Serviciul Patrimoniu – Administrativ.

Documente necesare pentru prelungirea valabilității cardurilor de călătorie:

 • certificatul de revoluționar, în original;
 • actul de identitate în original.

Beneficiarii Legii 341/2004 care au predat certificatul de revoluționar în original pentru preschimbare, vor avea în copie certificatul de revoluționar și procesul-verbal de predare a certificatului, precum și actul de identitate în original.

Valabilitatea cardului de călătorie este de 1 an și poate fi prelungită la Serviciul Patrimoniu – Adminsitrativ din cadrul Direcției Generale a STB SA.

Cardul de călătorie se va elibera numai titularului sau altei persoane desemnate de titular prin procură notarială.

Beneficiarii de gratuități care înlocuiesc vechea legitimaţie de călătorie cu cardul de călătorie vor preda legitimaţia la Serviciul Patrimoniu – Adminsitrativ.

Beneficiază de gratuitate persoanele persecutate din motive entice - dislocaţi/deportaţi - titular sau soţ supravieţuitor (conform prevederilor Legii 189/2000), pe baza cardului de călătorie eliberat de STB SA, prin Serviciul Patrimoniu – Administrativ.

Documente necesare pentru prelungirea valabilității cardurilor de călătorie:

 • hotărârea emisă de Casa Națională de Pensii Publice, în original;
 • act de identitate în original;
 • ultimul talon de pensie la această lege, în original.

Valabilitatea cardului de călătorie este de 1 an și poate fi prelungită la Serviciul Patrimoniu – Adminsitrativ din cadrul Direcției Generale a STB SA.

Cardul de călătorie se va elibera numai titularului sau altei persoane desemnate de titular prin procură notarială.

Beneficiarii de gratuități care înlocuiesc vechea legitimaţie de călătorie cu cardul de călătorie vor preda legitimaţia la Serviciul Patrimoniu – Adminsitrativ.

Beneficiază de gratuitate foştii deţinuţi politici - persoane persecutate din motive politice - titular sau soţ supravieţuitor (conform prevederilor Legii 118/1990), pe baza cardului de călătorie eliberat de STB SA, prin Serviciul Patrimoniu – Administrativ.

Documente necesare pentru prelungirea valabilității cardurilor de călătorie:

 • decizia privind admiterea cererii de acordare a drepturilor prevăzute de Legea nr. 118/1990, emisă de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, în original;
 • actul de identitate în original;
 • ultimul talon de pensie la această lege, în original.

Valabilitatea cardului de călătorie este de 1 an și poate fi prelungită la Serviciul Patrimoniu – Adminsitrativ din cadrul Direcției Generale a STB SA.

Cardul de călătorie se va elibera numai titularului sau altei persoane desemnate de titular prin procură notarială.

Beneficiarii de gratuități care înlocuiesc vechea legitimaţie de călătorie cu cardul de călătorie vor preda legitimaţia la Serviciul Patrimoniu – Adminsitrativ.

Beneficiază de gratuitate persoanele cu handicap grav sau accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav şi asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, pe baza legitimaţiei pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă eliberată de Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţie a Copilului din oricare judeţ, respectiv sector din Municipiul Bucureşti.

Beneficiază de gratuitate personalul Primăriei Municipiului București și al instituțiilor și serviciilor publice de interes local ale Municipiului București, pe baza legitimației de serviciu.


Categorii de persoane care beneficiază de reducere de 50% la procurarea abonamentelor metropolitane:

Persoanele care domiciliază sau lucrează în Municipiul Bucureşti sau în Judeţul Ilfov și efectuează donarea de sânge la instituţia de profil din localitatea de domiciliu sau din localitatea în care sunt angajate beneficiază de reducere de 50% la procurarea abonamentui metropolitan lunar.

Documente necesare pentru procurarea abonamentului metropolitan lunar cu reducere de 50%:

 • adeverinţa de donator;
 • carnetul de donator;
 • actul de identitate;
 • orice document din care să reiasă că locul de muncă al donatorului se află în Municipiul Bucureşti sau în Judeţul Ilfov, în cazul în care localitatea de domiciliu a donatorului nu coincide cu cea în care este angajat, iar donarea se face la instituția de profil din localitatea în care este angajat.

Dacă donatorul de sânge nu deţine abonament valabil în momentul donării, acesta îl poate procura în termen de o lună calendaristică de la data donării. Perioada de valabilitate a abonamentului începe din data prezentării la centrul de vânzare sau din ziua imediat următoare.

În cazul în care donatorul de sânge deţine deja abonament valabil în momentul donării, valabilitatea abonamentului poate fi prelungită cu încă o lună, începând cu ziua imediat următoare celei în care expiră abonamentul existent.


Persoanele care beneficiază de reduceri sau gratuități pot reîncărca abonamentele metropolitane cu valabilitate de 1 lună, 6 luni sau 12 luni la oricare punct de vânzare.


Pentru informații suplimentare, apăsați butonul "+" din dreptul categoriilor de persoane care beneficiază de reduceri sau gratuități.