Reglementări interne

Regulament Intern al STB SA Regulament privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex precum și a hărțuirii morale la locul de muncă Regulament de Organizare si Functionare STB SA Cod de conduită etică