Pentru eliberarea unui aviz edilitar, solicitantul trebuie să depună la STB SA un dosar care va conține obligatoriu:

  1. Cerere de eliberare aviz - nu există un formular tip, se va realiza de către solicitant și va conține inclusiv datele de contact (email, telefon, CI pentru persoane fizice, respectiv CUI și IBAN pentru persoanele juridice)
  2. Certificat de Urbanism - un exemplar (copie).
  3. Memoriu tehnic - un exemplar (copie).
  4. Plan scara 1:2000 (nemicroșorat), - un exemplar (copie).
  5. Planuri scara 1:500 (nemicroșorate), care să aibă aplicată ștampila „Anexă la certificatul de urbanism” - două exemplare (copie).
  6. Avizul Comisiei Tehnice de Circulație din cadrul PMB, dacă este specificat în Certificatul de Urbanism.

Nu se vor primi dosarele incomplete.

Solicitantul se prezintă cu dosarul la Registratura STB SA, cu sediul în București, Bd. Dinicu Golescu numărul 1, sectorul 1, unde se verifică dosarul și se emite numar de înregistrare.

Ulterior depunerii documentației la Registratura STB SA, vi se va transmite numărul de înregistrare, precum și cuantumul taxei de eliberare a avizului, pe care trebuie să o achitați în contul STB SA: RO 74 RNCB 0074 0036 9856 0001, deschis la BCR.

Răspunsul la cererea de aviz se va transmite pe adresa de e-mail a solicitantului.

Avizul și factura în original se vor ridica de la STB SA, începând cu data comunicată prin e-mailul de răspuns, solicitantul trebuie să facă dovada achitării taxei stabilite pentru eliberarea avizului.

Adresa de corespondență este avizeedilitare@stbsa.ro.

Tarife avize edilitare

Nr. Crt.

DENUMIRE

TARIF APROBAT (cu TVA)

Suprafaţa planului până la 0,3 mp

Suprafaţa planului între 0,3-0,6 mp

Suprafaţa planului peste 0,6 mp

1.

Taxe pentru eliberare avize noi insoţite de planuri cu instalaţii STB S.A.

405,79

946,05

2162,23

2.

Taxe avize pentru reactualizări racorduri şi branşamente, însoţite de planuri cu instalaţii STB S.A.

270,13

540,26

1081,71

3.

Taxe pentru avize de orice tip însoţite de planuri fără instalaţii STB S.A.

202,30

405,79

540,26

Informaţii suplimentare se pot solicita la STB SA – Serviciul Proiectare – Biroul Avize Edilitare, la numerele de telefon 021.30.74.158 și 021.30.74.221.

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Primire avize:

marti între orele 7.30 – 14.00

Eliberare avize:

luni – vineri între orele 12.00 – 14.00

Semnare plan coordonator:

luni între orele 8.00-14.00

Prelungire avize:

joi între orele 8.00-15.00