Învățământ în sistem dual


Învățământul în sistem dual reprezintă o alternativă valoroasă pentru formarea profesională a absolvenților de clasa a VIII-a care nu au împlinit vârsta de 26 ani, cu sprijin financiar din partea agentului economic și a statului.

Concept

Sistemul dual este o formă de organizare a învățământului profesional, desfășurată exclusiv la solicitarea agentului economic care identifică nevoia de formare, resursele umane și materiale. În acest fel, agentul economic devine furnizor de formare profesională, partener de practică și potențial angajator al absolvenților.

În cadrul acestui proces, elevii sunt pregătiți de liceul tehnologic partener care le furnizează noțiunile teoretice, iar operatorul economic le asigură deprinderea și dezvoltarea abiltăților practice, motivația pentru muncă și integrarea în cultura organizațională.

Astfel, cu ajutorul învățământului în sistem dual, elevii sunt pregătiți pentru a răspunde competent solicitărilor și nevoilor agentului economic, având posibilitatea angajării în cadrul companiei, după absolvire.

Implementare

Învățământul în sistem dual face parte din învățământul obligatoriu de stat, are o durată de 3 ani și se derulează pe baza unui contract individual de pregătire practică între elev, STB SA și liceul tehnologic partener.

Înscrierea elevilor se efectuează la sediul liceului tehnologic partener, iar selecția se realizează de către reprezentanții Societății de Transport București - STB SA împreună cu reprezentanții liceului.

Pe parcursul celor 3 ani, elevii sunt formați teoretic de liceul partener, iar practica se desfășoară în condiții reale de muncă în cadrul STB SA.

La finalul celor 3 ani, absolvenții obțin o diplomă de calificare în meseria aleasă, recunoscută la nivel european, cu posibilitatea continuării studiilor.

Condiții de înscriere

Sunt eligibili pentru înscriere absolvenții de gimnaziu cu vârsta de până la 26 de ani.

Beneficii

Înscrierea la învățământul în sistem dual oferă multiple beneficii pentru elevi, precum:

  • bursă lunară din partea statului și bursă suplimentară din partea STB SA;
  • primă pentru stimularea performanței;
  • primă la finalul anului școlar;
  • transport gratuit la și de la locul de practică;
  • masă caldă în perioada de practică;
  • echipamente de lucru și protecție pe toată durata practicii;
  • asigurare în caz de accidentări;
  • posibilitatea continuării studiilor;
  • posibilitatea angajării la STB SA.

Echipa STB SA este alături de tine și te sprijină în procesul de selecție a meseriei și înscriere la învățământul dual, oferind suport pe toată perioada celor 3 ani de studii și susținere în vederea angajării după absolvire.


Pentru mai multe informații, nu ezitați să ne contactați:

Telefon: 0770.227.136

E-mail: invatamant.dual@stbsa.ro

Facebook: https://www.facebook.com/invatamantdualstb