Contract delegare

Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători Societatea de Transport București STB SA