Ședința Consiliului de Administrație din 17.06.2024

 1. Prin Decizia nr. 71 din 17.06.2024 s-a avizat Strategia de Dezvoltare a STB S.A. pentru perioada 2024-2034.
 2. Prin Decizia nr. 72 din 17.06.2024 s-a luat act de Certificarea Sistemului de Management Integrat, implementarea standardelor SR EN ISO 9001:2014, SR EN ISO 14001:2015; SR EN ISO 45001:2023 și SR EN 13816/2003.
 3. Prin Decizia nr. 73 din 17.06.2024 s-a luat act de activitatea Directorului General al STB S.A. în perioada 01-30.04.2024
 4. Prin Decizia nr. 73 din 17.06.2024 s-a luat act de situația modificărilor/suplimentărilor la nivelul Programului Anual al Achizițiilor Publice Sectoriale 2024, în perioada 19.04.2024-31.05.2024.

Ședința Consiliului de Administrație din 27.05.2024

 1. Prin Decizia nr. 50 din 27.05.2024 s-au avizat Situațiile financiare pentru anul 2023 ale STB S.A., însoțite de Raportul auditorului independent și Raportul suplimentar al auditorului.
 2. Prin Decizia nr. 50 din 27.05.2024 s-a avizat repartizarea profitului net al STB S.A. pentru exercițiul financiar 2023.
 3. Prin Decizia nr. 50 din 27.05.2024 s-au avizat indicatorii cheie de performanță pentru anul 2023, aferenți administratorilor STB S.A.
 4. Prin Decizia nr. 51 din 27.05.2024 s-a avizat scoaterea din uz/ declanșării și casării materialelor de natura obiectelor de inventar în folosință și a bunurilor materiale altele decât mijloacele fixe, și valorificării deșeurilor rezultate, dispuse4 pe 7.471 poziții, cu o valoare de inventar totală de 1.752.292,48 lei.
 5. Prin Decizia nr. 51 din 27.05.2024 s-a avizat scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea, în condițiile legii, a 471 mijloace fixe cu o valoare de inventar de 1.219.059,98 lei, valoare amortizată 1.219.059,98 lei.
 6. Prin Decizia nr. 51 din 27.05.2024 s-a avizat scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea, în condițiile legii, a 203 mijloace fixe cu o valoare de inventar de 473.231,50 lei, valoare amortizată 473.231,50 lei.
 7. Prin Decizia nr. 54 din 27.05.2024 s-a aprobat Raportul de administrare a STB S.A. în perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2023.
 8. Prin Decizia nr. 56 din 27.05.2024 s-a aprobat nota privind necesitatea implementării măsurilor dispuse prin HG nr.970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criterii de sex, precum și a hărțuirii la locul de muncă.
 9. Prin Decizia nr. 58 din 27.05.2024 s-a aprobat Codul de Etică al Consiliului de Administrație.
 10. Prin Decizia nr. 59 din 27.05.2024 s-a aprobat decorarea suporturi publicitare.
 11. Prin Decizia nr. 60 din 27.05.2024 s-au aprobat tarifele pentru serviciul de închiriere autobuz marca double-deker VOLVO URBIS.
 12. Prin Decizia nr. 61 din 27.05.2024 s-a aprobat referatul privind organizarea și desfășurarea evenimentului „Ziua Transportatorului”, din data de 15 iunie 2024.
 13. Prin Decizia nr. 62 din 27.05.2024 s-a aprobat vânzarea de mijloace fixe – mijloace de transport.
 14. Prin Decizia nr. 64 din 27.05.2024 s-a aprobat Raportul de activitate al STB pentru anul 2023.
 15. Prin Decizia nr. 66 din 27.05.2024 s-a luat act de indicatorii cheie de performanță ai Directorului General în anul 2023.
 16. Prin Decizia nr. 66 din 27.05.2024 s-a luat act de activitatea Directorului General al STB S.A. în perioada 01-31.03.2024.
 17. Prin Decizia nr. 66 din 27.05.2024 s-a luat act de execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al STB S.A. la data de 31.12.2024.
 18. Prin Decizia nr. 66 din 27.05.2024 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Aprilie 2024/2023.
 19. Prin Decizia nr. 66 din 27.05.2024 s-a luat act de depășirile consumului normat de combustibil al autobuzelor pentru perioada Octombrie – Decembrie 2023.

Ședința Consiliului de Administrație din 24.04.2024

 1. Prin Decizia nr. 44 din 24.04.2024 s-a avizat scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea, în condițiile legii, a 219 mijloace fixe cu o valoare de inventar de 43.146.351,41 lei, valoare amortizată 43.146.351,41 lei, propuse de 10 entități organizaționale din STB S.A.
 2. Prin Decizia nr. 44 din 24.04.2024 s-a avizat scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea, în condițiile legii, a 133 mijloace fixe cu o valoare de inventar de 546.718,88 lei, valoare amortizată 546.718,88 lei, propuse de 6 entități organizaționale din STB S.A.
 3. Prin Decizia nr. 44 din 24.04.2024 s-a avizat scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea, în condițiile legii, a 206 mijloace fixe cu o valoare de inventar de 1.044.943,78 lei, valoare amortizată 1.044.943,78 lei, propuse de Secția Întreținere și Reparații din cadrul STB S.A.
 4. Prin Decizia nr. 45 din 24.04.2024 s-a avizat Nota justificativă privind Lista obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii ale STB S.A. pentru anul 2024 – Prevederi rectificative Aprilie 2024, cu Anexa-Lista de dotări independente și confecții STB S.A. propuse pentru a fi achiziționate din investiții surse proprii pentru anul 2024 - Prevederi rectificative Aprilie 2024.
 5. Prin Decizia nr. 47 din 24.04.2024 s-a aprobat modificarea Structurii Organizatorice și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale STB S.A.
 6. Prin Decizia nr. 49 din 24.04.2024 s-a luat act de depășirile consumului normat de combustibil al autobuzelor pentru perioada iulie-septembrie 2023.
 7. Prin Decizia nr. 49 din 24.04.2024 s-a luat act de activitatea Directorului General al STB S.A. pentru perioada 01-29.02.2024.
 8. Prin Decizia nr. 49 din 24.04.2024 s-a luat act de situația modificărilor la nivelul Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru perioada martie / aprilie 2024.
 9. Prin Decizia nr. 49 din 24.04.2024 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie/Martie 2024/2023.
 10. Prin Decizia nr. 49 din 24.04.2024 s-a luat act de sinteza Analizei Activității de Exploatare realizată pe anul 2023, comparativ cu anul 2022.

Ședința Consiliului de Administrație din 25.03.2024

 1. Prin Decizia nr. 36 din 25.03.2024 s-a avizat Nota justificativă privind Lista obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii ale STB S.A. pentru anul 2024 – Prevederi rectificative Martie 2024, cu Anexa-Lista de dotări independente și confecții STB S.A. propuse pentru a fi achiziționate din investiții surse proprii pentru anul 2024 - Prevederi rectificative Martie 2024.
 2. Prin Decizia nr. 37 din 25.03.2024 s-au aprobat tarifele pentru deplasările autobuzelor Mercedes Benz Citaro Hybrid aflate în garanție, de la autobaze la service-ul Daimler Truck & Bus SRL și retur și a autobuzelor Granton Electric aflate în garanție, de la autobaze la service-ul B.M.C Truck & Bus și retur.
 3. Prin Decizia nr. 38 din 25.03.2024 s-a luat act de situația modificărilor la nivelul Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru perioada ianuarie / februarie 2024.
 4. Prin Decizia nr. 38 din 25.03.2024 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie/Februarie 2024/2023.
 5. Prin Decizia nr. 38 din 25.03.2024 s-a luat act de Procesul verbal de inventariere încheiat la data de 31.12.2024.
 6. Prin Decizia nr. 39 din 25.03.2024 s-au aprobat tarifele pentru decorarea integrală a autobuzelor Mercedes Euro 3 / Euro 4.
 7. Prin Decizia nr. 39 din 25.03.2024 s-au aprobat tarifele pentru decorarea integrală a vehiculelor de tip OTOKAR 10M,12M,18M.

Ședința Consiliului de Administrație din 28.02.2024

 1. Prin Decizia nr. 17 din 28.02.2024 se desemnează domnul Andrei Dinculescu – Bighea, în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății de Transport București STB S.A.
 2. Prin Decizia nr. 18 din 28.02.2024 s-a constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare.
 3. Prin Decizia nr. 19 din 28.02.2024 s-a constituit Comitetul de Audit.
 4. Prin Decizia nr. 20 din 28.02.2024 s-a constituit Comitetul de Gestionare a Riscurilor.
 5. Prin Decizia nr. 21 din 28.02.2024 s-a avizat Raportul anual de monitorizare – evaluare a Planului anual de implementare a strategiei de dezvoltare a STB S.A pentru anul 2023.
 6. Prin Decizia nr. 21 din 28.02.2024 s-a avizat Planul anual de implementare a strategiei de dezvoltare a STB S.A pentru anul 2024.
 7. Prin Decizia nr. 23 din 28.02.2024 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie 2024/2023.
 8. Prin Decizia nr. 27 din 28.02.2024 s-a aprobat Nota de fundamentare privind modificarea Structurii Organizatorice și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Societății de Transport București STB S.A.
 9. Prin Decizia nr. 28 din 28.02.2024 s-a avizat scoaterea din funcțiune, valorificarea prin vânzarea și/sau casare, în condițiile legii a  mijloacelor fixe propuse de 16 entități organizaționale.
 10. Prin Decizia nr. 32 din 28.02.2024 s-a luat act de activitatea Directorului General al STB S.A. în perioada 01-31.01.2024.
 11. Prin Decizia nr. 33 din 28.02.2024 s-a  avizat Nota justificativă  privind Lista obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii ale STB S.A. pentru anul 2024 – Prevederi rectificative Decembrie 2024, cu Anexa-Lista de dotări independente și confecții STB S.A. propuse pentru a fi achiziționate din investiții surse proprii pentru anul 2024 - Prevederi rectificative Decembrie 2024.

Ședința Consiliului de Administrație din 29.01.2024

 1. Prin Decizia nr.01 din 29.01.2024 s-a avizat Bugetul de Venituri și Cheltuieli - proiect pentru anul 2024.
 2. Prin Decizia nr.02 din 29.01.2024 s-a avizat Lista de investiții cu finanțare din surse proprii ale STB S.A. pentru anul 2024, cu Anexa – Lista de dotări independente și confecții STB S.A. propuse a fi achiziționate din surse proprii pe anul 2024.
 3. Prin Decizia nr.03 din 29.01.2024 s-a avizat constituirea Comisiei Tehnice de Casare STB S.A. la nivelul entităților organizaționale pentru anul 2024.
 4. Prin Decizia nr. 04 din 29.01.2024 s-a aprobat Nota privind actualizarea Contractului Colectiv de Muncă al STB S.A. prin încheierea de acorduri/protocoale.
 5. Prin Decizia nr. 06 din 29.01.2024 s-a aprobat Nota privind justificarea folosirii spațiului disponibil din incinta URAC de către Departamentul Transport Electric.
 6. Prin Decizia nr. 07 din 29.01.2024 s-a aprobat Nota de fundamentare privind modificarea Structurii Organizatorice, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale STB S.A.
 7. Prin Decizia nr. 08 din 29.01.2024 s-a luat act de Referatul privind consumul normat de combustibil al autobuzelor pentru perioada aprilie 2023-iunie 2023.
 8. Prin Decizia nr. 09 din 29.01.2024 s-a luat act de Referatul privind consumul normat de combustibil al autobuzelor pentru perioada noiembrie 2021-decembrie 2022.
 9. Prin Decizia nr. 09 din 29.01.2024 s-a Iuat act de Sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Decembrie 2023/2022;
 10. Prin Decizia nr. 09 din 29.01.2024 s-a luat act de Raportul privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București în perioada 01-31.12.2023;
 11. Prin Decizia nr. 09 din 29.01.2024 s-a luat act de Nota privind pagubele și agresiunile produse de terți asupra instalațiilor fixe, echipamentelor, vehiculelor de transport public și personalului STB S.A. în anul 2023.

Ședința Consiliului de Administrație din 28.12.2023

 1. Prin Decizia nr.115 din 28.12.2023 s-a avizat Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2023.
 2. Prin Decizia nr.116 din 28.12.2023 s-a avizat Lista de investiții cu finanțare din surse proprii ale STB S.A. pentru anul 2023 – Prevederi rectificative Decembrie 2023, cu Anexa – Lista de dotări independente și confecții STB S.A. propuse a fi achiziționate din surse proprii pe anul 2023 – Prevederi rectificative Decembrie 2023.
 3. Prin Decizia nr.117 din 28.12.2023 s-a aprobat Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale și Strategia Anuală de Achiziție Sectorială pentru anul 2024.
 4. Prin Decizia nr.118 din 28.12.2023 s-a avizat Nota privind dispunerea măsurilor necesare pentru respectarea prevederilor Legii nr.296/2023.
 5. Prin Decizia nr. 121 din 28.12.2023 s-a Iuat act de Sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Noiembrie 2023/2022;
 6. Prin Decizia nr. 121 din 28.12.2023 s-a luat act de Raportul privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București în perioada 01-30.11.2023;

Ședința Consiliului de Administrație din 15.12.2023

 1. Prin Decizia nr.104 din 15.12.2023 s-a aprobat Nota privind Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale.
 2. Prin Decizia nr.105 din 15.12.2023 s-a aprobat Nota privind actualizarea taxelor percepute terților pentru eliberarea avizelor pentru lucrările edilitare.
 3. Prin Decizia nr.106 din 15.11.2023 s-a avizat Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2023.
 4. Prin Decizia nr.107 din 15.12.2023 s-a avizat Lista de investiții cu finanțare din surse proprii ale STB S.A. pentru anul 2023 – Prevederi rectificative Decembrie 2023, cu Anexa – Lista de dotări independente și confecții STB S.A. propuse a fi achiziționate din surse proprii pe anul 2023 – Prevederi rectificative Decembrie 2023.
 5. Prin Decizia nr.108 din 15.12.2023 s-a avizat Nota privind înființarea, înregistrarea și autorizarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului ( O.N.R.C.) a punctului de lucru cu denumirea “Autobaza Giulești”, situat în București, Sector 6, Calea Giulești, nr. 248.
 6. Prin Decizia nr. 109 din 15.12.2023 s-a Iuat act de Sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Octombrie 2023/2022;
 7. Prin Decizia nr. 109 din 15.12.2023 s-a luat act de Raportul privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București în perioada 01-31.10.2023;
 8. Prin Decizia nr. 109 din 15.12.2023 s-a luat act de Nota privind derularea programului de investiții, stadiul lucrărilor și al dotărilor achiziționate până la data de 30.11.2023.

Ședința Consiliului de Administrație din 14.11.2023

 1. Prin Decizia nr.95 din 14.11.2023 s-a aprobat Nota nr.199086/20.10.2023 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de închiriere a vehiculelor (autobuze, tramvaie, troleibuze) din parcul existent la nivelul STB S.A. pentru transport persoane sau realizarea unor spoturi publicitare, ședințe foto, videoclipuri muzicale sau alte activități similare, precum și a modului de elaborare și aplicare a acestora.
 2. Prin Decizia nr.96 din 14.11.2023 s-a avizat Nota nr.203030/01.11.2023 privind necesitatea aprobării Adunării Generale a Acționarilor a Societății de Transport București STB S.A. a termenilor și condițiilor contractului încheiat cu Auditorul Financiar al situațiilor financiare anuale, aferente anilor 2023 și 2024, în vederea includerii pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobare.
 3. Prin Decizia nr.97 din 14.11.2023 s-a avizat Nota nr.268668/09.11.2023 privind necesitatea constituirii Comisiei Tehnice de Casare STB S.A. la nivelul Societății de Transport București STB S.A. și a subcomisiilor de casare de la nivelul entităților organizaționale, pentru anul 2023, în vederea includerii pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobare.
 4. Prin Decizia nr.98 din 14.11.2023 s-a avizat Nota nr.152502/09.11.2023 privind necesitatea formulării notei de analiză fundamentată, în vederea aplicării parțiale a prevederilor Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu amendamentul că forma finală va fi transmisă spre informarea Consiliului de Administrație și ulterior înaintată spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.
 5. Prin Decizia nr.99 din 14.11.2023 s-a aprobat Referatul nr.284811/09.11.2023 privind depășirile consumului normat de combustibil al autobuzelor pentru perioada ianuarie 2023 – martie 2023.
 6. Prin Decizia nr. 100 din 14.11.2023 s-a Iuat act de Sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-septembrie 2023/2022;
 7. Prin Decizia nr. 100 din 14.11.2023 s-a luat act de Raportul privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București în perioada 01-31.08.2023;
 8. Prin Decizia nr. 100 din 14.11.2023 s-a luat act de Raportul privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București în perioada 01-30.09.2023;

Ședința Consiliului de Administrație din 16.10.2023

 1. Prin Decizia nr.77 din 16.10.2023 s-a aprobat Nota nr.145492/10.10.2023 privind actualizarea Contractului Colectiv de Muncă al Societății de Transport București STB S.A prin acte adiționale.
 2. Prin Decizia nr.78 din 16.10.2023 s-a aprobat publicarea “Raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general pentru anul 2022”, pe site-ul STB S.A și includerea acestuia spre informarea Adunării Generale a Acționarilor.
 3. Prin Decizia nr.78 din 16.10.2023 s-a avizat “Politica de remunerare în cadrul Societății de Transport București STB S.A., în vederea includerii pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor spre aprobare.
 4. Prin Decizia nr.81 din 16.10.2023 s-a aprobat Nota nr.199075/11.10.2023 privind adăugarea a două noi categorii de tarife, vehicule cu norma de poluare Euro 6 și vehicule agabaritice cu greutate totală peste 18 tone, la Inspecțiile Tehnice Periodice executate de către unitățile specializate din cadrul STB S.A.
 5. Prin Decizia nr.83 din 16.10.2023 s-a aprobat Nota de fundamentare nr.235135/16.10.2023 privind modificarea Structurii Organizatorice a Societății de Transport București STB S.A.
 6. Prin Decizia nr.90 din 16.10.2023 s-a Iuat act de Sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-august 2023/2022.

Ședința Consiliului de Administrație din 29.09.2023

 1. Prin Decizia nr. 46 din 29.09.2023 se desemnează domnul Andrei Dinculescu – Bighea, în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății de Transport București STB S.A.
 2. Prin Decizia nr. 47 din 29.09.2023 s-a constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare.
 3. Prin Decizia nr. 48 din 29.09.2023 s-a constituit Comitetul de Audit.
 4. Prin Decizia nr. 49 din 29.09.2023 s-a constituit Comitetul de Gestionare a Riscurilor.
 5. Prin Decizia nr. 50 din 29.09.2023 s-a aprobat Nota de fundamentare privind modificarea Structurii Organizatorice a Societății de Transport București STB S.A.
 6. Prin Decizia nr. 71 din 29.09.2023 s-a aprobat Nota privind desființarea a 20 de puncte de lucru ale STB S.A. în vederea includerii pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor STB S.A. spre aprobare.
 7. Prin Decizia nr. 72 din 29.09.2023 s-a avizat Nota justificativă privind Lista obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii ale STB S.A. pentru anul 2023 – Prevederi rectificative Septembrie 2023, cu Anexa-Lista de dotări independente și confecții STB S.A. propuse pentru a fi achiziționate din investiții surse proprii pentru anul 2023 - Prevederi rectificative Septembrie 2023.
 8. Prin Decizia nr. 73 din 29.09.2023 s-a luat act de nota nr.145477/26.09.2023 privind derularea negocierii Contractului Colectiv de Muncă al Societății de Transport București STB S.A.
 9. Prin Decizia nr. 73 din 29.09.2023 s-a Iuat act de Raportul privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București în perioada 01-31.07.2023;
 10. Prin Decizia nr. 73 din 29.09.2023 s-a Iuat act de Nota nr. 296645/28.09.2023 privind sinteza Analizei Activității de Exploatare realizată pe Semestru I 2023, comparativ cu Semestrul I 2022;
 11. Prin Decizia nr. 73 din 29.09.2023 s-a Iuat act de Nota nr. 296478/28.09.2023 privind pagubele și agresiunile produse de terți asupra instalațiilor fixe, echipamentelor, vehiculelor de transport public și personalului STB S.A. în semestrul I 2023;
 12. Prin Decizia nr. 73 din 29.09.2023 s-a Iuat act de Nota nr.296642/29.09.2023 privind Programul de măsuri pentru asigurarea circulației mijloacelor de transport public, în IARNA 2023-2024;
 13. Prin Decizia nr. 74 din 29.09.2023 s-a Iuat act de Informarea nr.151534/15.09.2023 privind ordonanța de plată formulată de creditoarea ASOCIAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI cu mențiunea de a se contracta un serviciu de Audit Extern pentru verificarea componentei economice și juridice pentru ultimii doi ani.

Ședința Consiliului de Administrație din 18.09.2023

 1. Prin Decizia nr. 43 din 18.09.2023 s-a luat act privind încetarea prin ajungerea la termen, la data de 15.09.2023 a Contractului de mandat nr.20/13.02.2023 încheiat între Societatea de Transport București STB S.A. și domnul Adrian Criț, în calitate de Director General al Societății de Transport București STB S.A.
 2. Prin Decizia nr. 44 din 18.09.2023 se numește domnul Daniel Istrate în funcția de Director General al Societății de Transport București STB S.A. pe o perioadă de 5 (cinci) luni, începând cu data de 18.09.2023, cu posibilitatea prelungirii acesteia, pentru motive temeinice, până la maximum 2 (două) luni sau până la finalizarea procedurii de selecție a Directorului General, în conformitate cu prevederile legale.

Ședința Consiliului de Administrație din 25.08.2023

 1. Prin Decizia nr. 34 din 25.08.2023 s-a aprobat Raportul privind aspectele semnificative ale activității Societății de Transport București STB S.A. – semestrul I 2023;
 2. Prin Decizia nr. 35 din 25.08.2023 s-a aprobat Nota de fundamentare privind decorarea spate pe autobuzele Mercedes Hybrid;
 3. Prin Decizia nr. 36 din 25.08.2023 s-au aprobat tarifele pentru închirierea spațiilor de cazare existente în căminul situat în strada Trapezului, nr.4, sector 3, București, aparținând Societății de Transport București STB S.A.;
 4. Prin Decizia nr. 37 din 25.08.2023 s-a aprobat Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale 2023;
 5. Prin Decizia nr. 38 din 25.08.2023 s-au avizat Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022, însoțite de Raportul auditorului independent și Raportul suplimentar al auditorului;
 6. Prin Decizia nr. 39 din 25.08.2023 s-a avizat Nota justificativă privind Lista de investiții cu finanțare din surse proprii ale STB S.A. pentru anul 2023 – Prevederi rectificative August 2023, cu Anexa – Lista de dotări independente și confecții STB S.A. propuse pentru a fi achiziționate din investiții surse proprii pentru anul 2023 – Prevederi rectificative August 2023;
 7. Prin Decizia nr. 40 din 25.08.2023 s-a luat act de Raportul privind administrarea Societății de Transport București STB S.A.;
 8. Prin Decizia nr. 41 din 25.08.2023 s-a luat act de Informarea privind Raportarea Contabilă la 30.06.2023;
 9. Prin Decizia nr. 41 din 25.08.2023 s-a luat act de realizarea indicatorilor cheie de performanță pentru Directorul General Adrian Criț în semestrul I 2023;
 10. Prin Decizia nr. 41 din 25.08.2023 s-a luat act de Informarea privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății de Transport București STB S.A. Semestrul I 2023;
 11. Prin Decizia nr. 41 din 25.08.2023 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Iunie 2023/2022;
 12. Prin Decizia nr. 41 din 25.08.2023 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Iulie 2023/2022;
 13. Prin Decizia nr. 42 din 25.08.2023 s-a avizat Nota de fundamentare privind necesitatea constituirii Comisei Tehnice de Casare STB S.A. la nivelul Societății de Transport București și a subcomisiilor de casare de la nivelul entităților organizaționale, pentru anul 2023.

Ședința Consiliului de Administrație din 13.07.2023

 1. Prin Decizia nr. 20 din 13.07.2023 se desemnează domnul Andrei Dinculescu – Bighea în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al STB S.A.;
 2. Prin Decizia nr. 21 din 13.07.2023 s-a constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare;
 3. Prin Decizia nr. 22 din 13.07.2023 s-a constituit Comitetul de Audit;
 4. Prin Decizia nr. 23 din 13.07.2023 s-a prelungit perioada de mandat a Directorului General Adrian Criț până la 15.09.2023;
 5. Prin Decizia nr. 25 din 13.07.2023 s-a aprobat Nota 145256/07.06.2023 privind negocierea, încheierea și semnarea CCM pentru perioada următoare;
 6. Prin Decizia nr. 27 din 13.07.2023 s-a aprobat Nota 198586 privind actualizarea tarifelor practicate la Casa de Odihnă Predeal;
 7. Prin Decizia nr. 28 din 13.07.2023 s-a aprobat Nota 13023 privind înscrierea echipei de fotbal reprezentative a STB S.A. în Liga Companiilor Liga I 2023-2024;
 8. Prin Decizia nr. 30 din 13.07.2023 s-a luat act de Informarea 361347 cu privire la modificările / suplimentările la nivelul Programului Anual al Achizițiilor Publice Sectoriale 2023 pentru luna Aprilie 2023;
 9. Prin Decizia nr. 30 din 13.07.2023 s-a luat act de Informarea 361422 cu privire la modificările / suplimentările la nivelul Programului Anual al Achizițiilor Publice Sectoriale 2023 pentru luna Mai 2023;
 10. Prin Decizia nr. 30 din 13.07.2023 s-a luat act de Informarea 36498 cu privire la modificările / suplimentările la nivelul Programului Anual al Achizițiilor Publice Sectoriale 2023 pentru luna Iunie 2023;
 11. Prin Decizia nr. 30 din 13.07.2023 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Aprilie 2023/2022;
 12. Prin Decizia nr. 30 din 13.07.2023 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Mai 2023/2022;
 13. Prin Decizia nr. 30 din 13.07.2023 s-a luat act de Raportul nr. 198566 privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01-30.04.2023;
 14. Prin Decizia nr. 30 din 13.07.2023 s-a luat act de Raportul nr. 198714 privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01-31.05.2023.

Ședința Consiliului de Administrație din 15.05.2023

 1. Prin Decizia nr. 15 din 15.05.2023 s-a aprobat Raportul de activitate al Societății de Transport București STB S.A. pentru anul 2022;
 2. Prin Decizia nr. 16 din 15.05.2023 s-a aprobat Raportul nr.198448/09.05.2023 privind administrarea a Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01.01. - 31.12.2022;
 3. Prin Decizia nr. 17 din 15.05.2023 s-au avizat Situațiile financiare pentru anul 2022 ale Societății de Transport București STB S.A., anexă la prezenta, însoțite de Raportul auditorului independent, Raportul suplimentar al auditorului;
 4. Prin Decizia nr. 17 din 15.05.2023 s-au avizat indicatorii cheie de performanță pentru anul 2022, aferenți administratorilor Societății de Transport București STB S.A;
 5. Prin Decizia nr. 17 din 15.05.2023 s-a avizat Nota 202439 privind repartizarea profitului net al Societății de Transport București STB S.A. pentru exercițiul financiar 2022;
 6. Prin Decizia nr. 18 din 15.05.2023 s-a luat act de Raportul privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01-31.03.2023.

Ședința Consiliului de Administrație din 02.05.2023

 1. Prin Decizia nr. 12 din 02.05.2023 s-au aprobat tarifele pentru titlurile de călătorie pentru linia turistică Bucharest City Tour;
 2. Prin Decizia nr. 14 din 02.05.2023 s-a luat act de Inventarierea la 31 decembrie 2022;
 3. Prin Decizia nr. 14 din 02.05.2023 s-a luat act Raportul privind activitatea Directorului General al STB S.A. în perioada 01-31.12.2022;
 4. Prin Decizia nr. 14 din 02.05.2023 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru ianuarie-martie 2023/2022;
 5. Prin Decizia nr. 11 din 02.05.2023 s-a luat act de modificările/suplimentările la nivelul Programului Anual al Achizițiilor Publice Sectoriale 2023 pentru luna martie 2023;

Ședința Consiliului de Administrație din 20.03.2023

 1. Prin Decizia nr. 10 din 20.03.2023 s-au aprobat tarifele pentru prestațiile de închiriere a autovehiculelor, autovehiculelor pentru tractare și utilajelor de construcții existente în dotarea Diviziei Întreținere și Transport Tehnologic din cadrul Societății de Transport București STB S.A.;
 2. Prin Decizia nr. 10 din 20.03.2023 s-au aprobat tarifele pentru expunere reclamă publicitară pe geamurile adăposturilor modulare din stațiile de autobuz și troleibuz;
 3. Prin Decizia nr. 10 din 20.03.2023 s-a aprobat  decorarea extinsă pe autobuzele Mercedes Hybrid;
 4. Prin Decizia nr. 10 din 20.03.2023 s-a aprobat Regulamentul Intern STB S.A.;
 5. Prin Decizia nr. 11 din 20.03.2023 s-a luat act de pagubele și agresiunile produse de terți asupra instalațiilor fixe, echipamentelor, vehiculelor de transport public și personalului STB S.A. în anul 2022;
 6. Prin Decizia nr. 11 din 20.03.2023 s-a luat act de necesitatea depunerii declarației privind beneficiarul real la Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 7. Prin Decizia nr. 11 din 20.03.2023 s-a luat act de Raportul privind activitatea Directorului General al STB S.A. în perioada 01-31.12.2022;
 8. Prin Decizia nr. 11 din 20.03.2023 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie 2023/2022;
 9. Prin Decizia nr. 11 din 20.03.2023 s-a luat act de Raportul privind activitatea Directorului General al STB S.A. în perioada 01-31.01.2023.

Ședința Consiliului de Administrație din 10.02.2023

 1. Prin Decizia nr. 06 din 10.02.2023 s-a avizat Bugetul de Venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2023
 2. Prin Decizia nr. 06 din 10.02.2023 s-a avizat Lista obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii ale STB S.A. pentru anul 2023 – Prevederi rectificative Februarie 2023, cu Anexa – Lista dotări independente și confecții STB S.A. propuse a fi achiziționate din investiții surse proprii pe anul 2023 – Prevederi Rectificative Februarie 2023.

Ședința Consiliului de Administrție din 31.01.2023

 1. Prin Decizia nr. 01 din 31.01.2023 s-a aprobat modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Societății de Transport București STB S.A.
 2. Prin Decizia nr. 02 din 31.01.2023 s-a constituit Comitetul Consultativ al Accesibilizării.
 3. Prin Decizia nr. 03 din 31.01.2023 s-a luat act de Raportul privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01-30.11.2022.
 4. Prin Decizia nr. 03 din 31.01.2023 s-a luat act de acțiunea de audit de conformitate desfășurată de Curtea de Conturi – Camera de Conturi București la Societatea de Transport București STB S.A.
 5. Prin Decizia nr. 03 din 31.01.2023 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Decembrie 2022/2021/2020/2019.
 6. Prin Decizia nr. 04 din 31.01.2023 s-a avizat Raportul anual de monitorizare – evaluare a Planului de implementare a strategiei de dezvoltare a Societății de Transport București STB S.A.

Ședința Consiliului de Administrație din 27.12.2022

 1. Prin Decizia nr. 89 din 27.12.2022 s-a avizat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.
 2. Prin Decizia nr. 89 din 27.12.2022 s-a avizat Lista obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii STB S.A. propuse pentru anul 2023, cu Anexa – Lista de dotări independente și confecții STB S.A. propuse a fi achiziționate din investiții surse proprii pentru anul 2023.
 3. Prin Decizia nr. 89 din 27.12.2022 s-a avizat Planul anual de implementare a strategiei de dezvoltare a Societății de Transport București STB S.A. pentru anul 2023.
 4. Prin Decizia nr. 90 din 27.12.2022 s-a aprobat modificare structurii Organizatorice și a Statului de Funcții ale Societății de Transport București STB S.A.
 5. Prin Decizia nr. 92 din 27.12.2022 s-a luat act de Raportul privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01-31.10.2022.
 6. Prin Decizia nr. 92 din 27.12.2022 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Noiembrie 2022/2021/2020/2019.

Ședința Consiliului de Administrație din 28.11.2022

 1. Prin Decizia nr. 86 din 28.11.2022 s-a aprobat Nota privind susținerea financiară a salariaților cu probleme sociale deosebite, pentru perioada 01.09.2022 – 31.08.2023
 2. Prin Decizia nr. 87 din 28.11.2022 s-a luat act de Raportul nr. 513267 privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01-30.09.2022.
 3. Prin Decizia nr. 87 din 28.11.2022 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Octombrie 2022/2021/2020/2019.

Ședința Consiliului de Administrație din 31.10.2022

 1. Prin Decizia nr. 79 din 31.10.2022 s-a avizat Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022
 2. Prin Decizia nr. 79 din 31.10.2022 s-a avizat Lista obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii ale STB S.A. pentru anul 2022, cu Anexa – Lista de dotări independente și confecții STB S.A. cu achiziție din investiții surse proprii pe anul 2022 – Prevederi Rectificative Octombrie 2022.
 3. Prin Decizia nr. 79 din 31.10.2022 s-a avizat Lista obiectivelor de investiții cu finanțare din bugetul CGMB pentru anul 2022 - Prevederi Rectificative Octombrie 2022.
 4. Prin Decizia nr. 81 din 31.10.2022 s-a luat act de Raportul nr. 513089 privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01-31.08.2022.
 5. Prin Decizia nr. 81 din 31.10.2022 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Septembrie 2022/2021/2020/2019.
 6. Prin Decizia nr. 82 din 31.10.2022 s-au aprobat tarifele pentru expunere reclamă publicitară pe adăposturile modulare din stațiile de autobuz și troleibuz.

Ședința Consiliului de Administrație din 30.09.2022

 1. Prin Decizia nr. 72 din 30.09.2022 s-a luat act de Raportul nr. 512972 privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01-31.07.2022.
 2. Prin Decizia nr. 72 din 30.09.2022 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri compartivă pentru Ianuarie-August 2022/2021/2020/2019.
 3. Prin Decizia nr. 72 din 30.09.2022 s-a luat act de Programul de măsuri pentru asigurarea circulației mijloacelor de transport public, în iarna 2022-2023.
 4. Prin Decizia nr. 74 din 30.09.2022 s-a aprobat acordarea unui comision de 5% din vânzare, către toți furnizorii de servicii cu care STB S.A. poate încheia contracte care au ca obiect prestarea de servicii de vânzare a titlurilor de călătorie prin intermediul chioșcurilor, magazinelor, terminalelor, echipamentelor și aplicațiilor proprii.

Ședința Consiliului de Administrație din 29.08.2022

 1. Prin Decizia nr. 61 din 29.08.2022 s-a aprobat înscrierea echipei de fotbal reprezentative a Societății de Transport București STB S.A. în Liga Companiilor.
 2. Prin Decizia nr. 63 din 29.08.2022 s-a aprobat Raportul nr. 512851/17.08.2022, privind aspecte semnificative ale activității Societății de Transport București STB S.A. pentru semestru I 2022
 3. Prin Decizia nr. 63 din 29.08.2022 s-au aprobat tarifele pentru inspecții tehnice periodice (ITP) și reverficări executate de către unitățile specializate din cadrul STB S.A.
 4. Prin Decizia nr. 64 din 29.08.2022 s-a aprobat crearea Comitetului Consultativ al Accesibilizării.
 5. Prin Decizia nr. 65 din 29.08.2022 s-a aprobat transparentizarea activității Consiliului de Administrație al Societății de Transport București STB S.A.
 6. Prin Decizia nr. 66 din 29.08.2022 s-a aprobat modul de elaborare și aplicare a tarifelor de proiectare
 7. Prin Decizia nr. 66 din 29.08.2022 s-a aprobat modul de elaborare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de închiriere a vehiculelor ( autobuze, tramvaie, troleibuze ) din parcul existent la nivelul STB S.A. pentru transport persoane sau realizarea unor spoturi publicitare, ședințe foto, videoclipuri muzicale sau alte activități similare.