Instituțiile culturale PMB Pagina de înscriere Lista câștigătorilor

REGULAMENT

DE PARTICIPARE LA TRAGEREA LA SORTI

IN CADRUL PROIECTULUI STB SA DE FIDELIZARE A

CALATORILOR SI CRESTERE A INTERESULUI PENTRU CULTURA

 

Societatea de Transport Bucuresti STB SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J/40/46/1991, cod fiscal/CUI 1589886, avand numar de Operator de date cu caracter personal 923, denumita in continuare “STB”, organizeaza o tragere la sorti in randul utilizatorilor mijloacelor de transport in comun de suprafata, detinatori de abonamente metropolitane lunare, semestriale, anuale, inclusiv cele integrate cu metroul (cu tarif intreg sau redus) sau abonamentele STB SA achizitionate prin 24Pay. Tragerea la sorti va fi realizata in cadrul Proiectului de fidelizare a calatorilor si de crestere a interesului publicului pentru cultura – derulat impreuna cu Directia Cultura, Invatamant, Turism din Cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Partenerii STB, in desfasurarea acestui proiect, sunt Institutiile Publice de Cultura de Interes Local denumite in continuare „IPCIL”, institutii aflate in subordinea Municipalitatii bucurestene si coordonate de Directia Cultura, Invatamant, Turism din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti (teatre, muzee, Circul Globus etc). Acestea vor pune la dispozitia STB SA, lunar, un numar de invitatii pentru doua persoane la spectacole sau activitati organizate de IPCIL. Numarul de invitatii va fi publicat pe siteul www.stbsa.ro inaintea fiecarei extrageri.

STB SA va acorda aceste invitatii, prin tragere la sorti, calatorilor detinatori de abonamente metropolitane lunare, semestriale, anuale, inclusiv cele integrate cu metroul (cu tarif intreg sau redus) sau abonamentele STB SA achizitionate prin 24Pay, valabile la data inscrierii pentru tragerea la sorti. Castigatorii vor primi invitatiile pentru acces la spectacolele/ evenimentele IPCIL prin inmanarea acestora la sediul institutiei culturale la care au fost repartizati in urma extragerii.

 

 1. Durata de desfasurare a proiectului

1.1 Proiectul se va derula in perioada 02 septembrie 2021 – 02 septembrie 2023 si va consta in trageri la sorti efectuate in fiecare luna, incheindu-se de fiecare data cu desemnarea castigatorilor si publicarea pe site-ul STB a listei cu numele acestora, seriile de card/OrderID-urile si institutiile la care au fost repartizati in urma extragerii. Numarul castigatorilor si cel al invitatiilor puse in joc vor fi publicate pe site-ul STB (www.stbsa.ro) inaintea fiecarei trageri la sorti. Tragerea la sorti va fi organizata si desfasurata in mediu electronic la sediul STB, conform mecanismului de desemnare a castigatorilor (punctul 3 din prezentul Regulament).

1.2 In situatia in care organizatorul decide sa restranga/ sa prelungeasca perioada in care se va desfasura tragerea la sorti, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de intrarea in vigoare a noilor modificari.

1.3 Formularul de inscriere este pus la dispozitia detinatorilor de abonamente metropolitane lunare, semestriale, anuale, inclusiv cele integrate cu metroul (cu tarif intreg sau redus) respectiv abonamentele STB SA achizitionate prin 24Pay pe site-ul www.stbsa.ro. Pentru a fi luata in considerare inscrierea si pentru a participa la tragerea la sorti, campurile formularului online vor fi completate integral, iar procedura de inscriere va fi finalizata, pana la data limita de 24 ale fiecarei luni, ora 23h 59 min 59 sec. Incepand cu data de 25 ale lunii in curs, ora 00:00, este considerata deschisa inscrierea participantilor pentru extragerea urmatoare.

1.4 Pentru a participa la tragerea la sorti, detinatorii de abonamente metropolitane lunare, semestriale, anuale, inclusiv cele integrate cu metroul (cu tarif intreg sau redus), respectiv detinatorii de abonamente STB SA achizitionate prin 24Pay, trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

 1. Abonamentul nominal lunar, semestrial, anual, inclusiv cel integrat cu metroul sau achizitional prin 24Pay, detinut sa fie valabil la data completarii formularului de pe site-ul STB;
 2. Sa completeze formularul online de pe site-ul STB in mod corect, complet si cu datele de identificare integrale; verificarea fiecarei cifre sau litere este extrem de importanta; orice eroare atrage dupa sine invalidarea participarii la tragerea la sorti a detinatorului de card/ abonament nominal/ abonament STB SA achizitionat prin 24Pay care a completat datele eronat.
 3. Ca dovada a inscrierii, participantul trebuie sa retina/ noteze numarul de inregistrare emis automat si prezentat pe pagina cu formula: „Felicitari! Ati fost inregistrat cu numarul ............ pentru tragerea la sorti din luna............”; sistemul electronic nu va permite incercari de inregistrare multipla a aceluiasi card.
 4. Inscrierea la extragerea din luna in curs are loc pana in ziua de 24 a fiecarei luni, ora 23h 59min 59sec. In decurs de doua zile lucratoare de la data de 24 ale lunii in curs, se va desfasura extragerea castigatorilor invitatiilor valabile la IPCIL in luna urmatoare.
 5. Dupa desemnarea castigatorilor, se intocmeste o lista cu numele si numarul de card/OrderID-urile acestora, lista fiind validata de Comisia de Validare si publicata pe site-ul STB in cel mult doua zile lucratoare de la data extragerii.

1.5 Regulamentul oficial de desfasurare a tragerii la sorti este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, conform celor de mai jos:

 1. adresandu-se STB – Biroul Comunicare, la adresa B-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, cod 010861, Bucuresti (telefon: 021/3074522, de luni pana vineri, intre orele 8.00-15.00);
 2. prin e-mail, la adresa: concurs@stbsa.ro;
 3. prin accesarea paginii website: www.stbsa.ro;

1.6 Formularul poate fi accesat si completat, o data pe luna, la adresa www.stbsa.ro pe durata desfasurarii Conventiei de colaborare dintre STB si PMB.

 

 1. Dreptul de participare

2.1 La tragerea la sorti pot participa - o singura data pe luna - toate persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Detinatorii, in perioada mentionata de derulare a proiectului, unui card ACTIV nominal cu abonament nominal lunar, semestrial, anual, inclusiv cel integrat cu metroul (cu tarif intreg sau redus) sau achizitionat prin 24Pay, valabil la data inscrierii, urmand ca seria cardului (inscriptionata in partea de sus a cardului)/ ID-ul tranzactiei (in cazul abonamentelor STB SA achizitionate prin 24Pay) sa fie completata in mod obligatoriu in sectiunea datelor de identificare existente pe formular.
 2. Au implinit varsta de 7 ani pana la data inscrierii (in cazul desemnarii drept castigator a unui minor, acesta isi ridica invitatiile doar in prezenta parintelui/ tutorelui/ ocrotitorului legal);
 3. Respecta conditiile prezentului Regulament.

2.2 Se pot inscrie detinatorii de abonamente metropolitane nominale lunare, semestriale, anuale, inclusiv cele integrate cu metroul (cu tarif intreg sau redus) sau achizitionate prin 24Pay.

2.3 Participarea la tragere la sorti este gratuita.

2.4 La tragerea la sorti vor fi utilizate numele/ prenumele, datele de contact (e-mail, nr. telefon mobil, nr. telefon fix), si seria de card comunicata prin completarea formularului, respectiv OrderID-ul tranzactiei (in cazul abonamentelor STB SA achizitionate prin 24Pay).

2.5 Participarea la tragerea la sorti se poate face in fiecare luna, in baza unui singur formular. Un singur detinator de card/ abonament STB SA 24Pay poate participa la extragerea lunara cu un singur formular completat in mod corect. In cazul in care un participant va completa mai multe formulare, cu informații duplicate (nume și prenume, adresă de e-mail și serie de card/OrderID) pentru inscrierea la aceeasi extragere, va fi luat in considerare un singur formular, astfel incat sansele participantilor sa fie egale. Formularele completate gresit vor fi eliminate automat din lista participanților de sistemul electronic.

2.6 Seria cardului (inscriptionata in partea de sus a cardului), sau OrderID-ul tranzactiei (in cazul abonamentelor STB SA achizitionate prin 24Pay), va fi completata in mod obligatoriu in sectiunea datelor de identificare existente pe formular. Lipsa acesteia sau completarea eronata duce la eliminarea din lista persoanelor inscrise pentru tragerea la sorti.

2.7 Angajatii STB si rudele de gradul I ale acestora nu pot participa la tragerea la sorti.

 

 1. Mecanismul de desemnare a castigatorilor

3.1 Pentru a participa la tragerea la sorti, utilizatorii serviciului de transport public asigurat de STB trebuie sa indeplineasca in integralitate conditiile de participare prevazute la art. 2.1.

3.2 Castigatorii, inscrisi in baza de date in perioada de timp stabilita prin acest Regulament, vor fi alesi in mod aleatoriu, prin tragere la sorti electronica, dintre toti participantii eligibili care indeplinesc conditiile prevazute art. 2.1 din prezentul Regulament.

3.3 Invitatiile puse la dispozitia STB de IPCIL vor fi introduse intr-o baza de date si vor fi extrase in mod aleatoriu, astfel incat oricare participant va avea posibilitatea de a obtine o invitatie pentru doua persoane, de intrare la una dintre reprezentatiile oferite de teatrele, Circul Globus sau muzeele partenere. Tragerea la sorti va avea loc in decurs de 2 zile lucratoare de la data de 24 ale lunii in curs, la sediul STB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Bucuresti, in prezenta unei Comisii de Validare formata din cinci persoane reprezentante ale organizatorilor.

3.4 Comunicarea acestui proiect de fidelizare a calatorilor si crestere a interesului pentru cultura va fi efectuata in urmatoarele medii:

 1. Online pe site-ul www.stbsa.ro
 2. LCD-uri din reteaua de transport STB
 3. Pe pagina oficiala de Facebook a STB
 4. Pe contul de Instagram al STB
 5. Pe contul de Twitter al STB

 

 1. Descrierea premiilor

4.1 Premiile constau in invitatii valabile in luna urmatoare extragerii la reprezentatii/ activitati/ evenimente culturale ale IPCIL (spectacole de teatru, circ, intrare la muzee etc). Castigatorii sunt obligati sa contacteze institutia emitenta pentru a confirma prezenta la reprezentatie, inainte de evenimentul cultural, conform uzantelor respectivei institutii. In caz contrar, STB nu isi asuma nicio responsabilitate fata de eventualele neplaceri legate de accesul la reprezentatiile/ evenimentele respective.

4.2 Premiul pentru fiecare castigator desemnat va consta intr-o invitatie pentru doua persoane la spectacole/ evenimente culturale. Invitatiile sunt transmisibile.

4.3 Premiile se vor acorda prin inmanarea documentelor de acces la spectacolele/ activitatile/ evenimentele IPCIL de catre personalul institutiei culturale, in ziua evenimentului sau pana in ultima zi lucratoare a lunii in care a avut loc extragerea.

 

 1. Acordarea premiilor. Tragerea la sorti

5.1 Tragerea la sorti va avea loc la sediul STB din Bd. Dinicu Golescu nr.1, Sector 1, Bucuresti, in prezenta unei Comisii de Validare formate din 5 reprezentanti ai organizatorilor.

5.2 Comunicarea castigatorilor

 1. Comunicarea numelor persoanelor castigatoare se face prin postarea, pe site-ul STB - www.stbsa.ro, a listei de castigatori.
 2. STB va putea publica in mediile de care dispune numele si prenumele castigatorilor, pe baza acordului acestora manifestat in mod expres la momentul completarii formularului de inscriere.

5.3 Se considera ca toti castigatorii au acceptat premiul prin prezentarea la sediul institutiei culturale la care au fost repartizati in urma extragerii si semnarea pentru primirea invitatiilor IPCIL.

5.4 Pentru a intra in posesia premiilor, fiecare castigator trebuie sa faca dovada identitatii prin prezentarea unui document de identitate (certificat de nastere, carte identitate, pasaport), precum si a cardului/ ID-ului tranzactiei (in cazul 24Pay) de transport mentionat la punctul 2.1.

5.5 In vederea primirii invitatiilor, persoanele castigatoare, detinatorii cardurilor/ ID-urilor de tranzactie (in cazul 24Pay) cu seriile afisate pe site-ul STB se vor prezenta in ziua evenimentului sau pana in ultima zi lucratoare a lunii in care a avut loc extragerea, la sediul institutiei culturale la care au fost repartizati, conform programului de lucru cu publicul al fiecarei institutii in parte.

5.6 Persoanele desemnate castigatoare se considera ca refuza primirea invitatiilor prin simpla neprezentare la sediul institutiei culturale la care a fost repartizat in intervalul mentionat la punctul 5.5.

5.7 Tragerea la sorti se efectueaza cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

 

 1. Taxe si impozite aferente

Premiile constand in invitatii la spectacole de teatru, de circ sau bilete de acces la muzee, cu valoare 0 lei (zero lei), sunt neimpozabile.

 

 1. Litigii

7.1 Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la tragerea la sorti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane.

7.2 Legea aplicabila este legea romana.

7.3 Eventualele propuneri, sugestii sau reclamatii legate de derularea extragerilor, inmanarea invitatiilor sau comunicarea castigatorilor se vor putea trimite pe adresa de e-mail concurs@stbsa.ro.

 

 1. Intreruperea sau incetarea derularii proiectului

8.1 Proiectul va putea fi intrerupt inainte de termen doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a organizatorului determinata de imposibilitatea de a o continua din motive independente de vointa sa. In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul STB va anunta participantii pe site-ul www.stbsa.ro cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de intrarea in vigoare a noilor modificari.

8.2 Situatiilor avute in vedere la pct. 8.1 le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.

8.3 In situatiile avute in vedere la pct. 8.1 si pct. 8.2 Organizatorul STB nu mai are nicio obligatie catre participanti cu privire la returnarea vreunei sume banesti cu titlu de despagubire sau alte asemenea.

 

 1. Diverse

Prin participarea la acest proiect, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. In cazul in care Organizatorul STB constata neindeplinirea si/ sau nerespectarea conditiilor stipulate de Regulament, acesta isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.

 

 1. Prelucrarea datelor personale

10.1 Tuturor participantilor la proiectul prezent le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr. 190/2018 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

10.2 Fiecare participant isi manifesta acordul cu privire la folosirea datelor sale personale de catre Organizator in scopul efectuarii tragerii la sorti si afisarii numelui si prenumelui in mediile de anuntare a castigatorilor in cazul castigarii premiului, confirmandu-si acordul prin bifarea campului special alocat pe pagina de inscriere.

10.3 STB prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu Legea nr. 190/2018,in calitate de operator date personale, sub notificarea 923 transmisa la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia penala in vigoare.

 

 1. Alte prevederi ale regulamentului oficial

11.1 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament.

11.2 Orice modificare survenita pe perioada desfasurarii proiectului va intra in vigoare numai dupa afisarea pe site-ul oficial al STB www.stbsa.ro si publicarea acesteia prin canalele de informare publica ale STB, mentionate la punctul 3.4 al prezentului Regulament.