Mecanismul de raportare a încălcărilor legii


Potrivit Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/262872, persoanele care raportează încălcări ale legii care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Societății de Transport București STB S.A. au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

 1. Canale interne(pentru mai multe detalii a se vedea Cap. III din Legea nr. 361/2022):
 • Prin e-mail la adresa: integritate@stbsa.ro;
 • Prin depunerea în cutia poștală dedicată, instalată la Registratura Generală a STB S.A., situată în Bd. Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1, București, a formularului completat olograf pe suport de hârtie;
 • Prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email integritate@stbsa.ro);
 1. Canale externe– Agenția Națională de Integritate precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV din Legea nr. 361/2022);


Persoanele care aleg să se adreseze pe canalul extern – Agenția Națională de Integritate pentru a raporta încălcări ale legii o pot face prin următoarele modalități:

 • Online, pe Platforma Avertizori https://avertizori.integritate.eu;
 • Prin e-mail la adresa: avertizari@integritate.eu;
 • Telefonic, la numărul 0372.069.869 selectând tastele 1 (Selectare lb. română), 0 (Acord înregistrare conversație), 3 (Direcția Avertizori în interes public). Conversațiile vor fi înregistrate automat;
 • Prin intermediul serviciilor poștale la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București – România – În atenția Direcției Avertizori în interes public;
 • Personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email avertizari@integritate.eu).

Persoanele care solicită consiliere confidențială în legătură cu efectuarea de raportări, precum și cele care solicită asistență în legătură cu protecția împotriva represaliilor, o pot face prin următoarele modalități:

 • Prin e-mail la adresa consiliere@integritate.eu;
 • Telefonic, la numărul 0372.069.869 selectând tastele 1 (Selectare lb. română), 0 (Acord înregistrare conversație), 3 (Direcția Avertizori în interes public). Conversațiile vor fi înregistrate automat;
 • Prin intermediul serviciilor poștale la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București – România – În atenția Direcției Avertizori în interes public;
 • Personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email consiliere@integritate.eu).

 

3. Divulgare publică – presă, organizații profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V din Legea nr. 361/2022).