În perioada 12.07.2024 – 14.07.2024, liniile de autobuz 102, 123, 135 și linia de noapte N111 vor funcţiona pe trasee modificate, pentru a permite executarea unor lucrări de consolidare a rețelei de termoficare, ce vor fi efectuate în zona intersecţiei Bd. Energeticienilor/Calea Vitan.

Astfel, linia 102 va funcţiona ȋntre terminalele „Complex Comercial Pantelimon” şi „C.F.R. Progresul”, pe următorul traseu:

 • Pe sensul spre „CFR Progresul”: „Complex Comercial Pantelimon”, Șos. Dudești-Pantelimon, Șos. Gării Căţelu, Șos. Pantelimon, Șos. Vergului, Șos. Morarilor, Bd. Basarabia, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Camil Ressu, Șos. Mihai Bravu, Calea Vitan,  Şos. Vitan-Bȃrzeşti, Str. Sergent Ion Iriceanu, Str. Turnu Măgurele, Str. Luică, Șos. Giurgiului, „C.F.R. Progresul”;
 • Pe sensul spre „Complex Comercial Pantelimon”: „C.F.R. Progresul”, Șos. Giurgiului, Str. Luică, Str. Turnu Măgurele, Str. Sergent Ion Iriceanu, Șos. Vitan-Bârzești, Calea Vitan, Șos Mihai Bravu, Bd. Camil Ressu, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Constantin Brȃncuşi, Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, Șos. Morarilor, Șos. Vergului, Șos. Pantelimon, Alei Cora Pantelimon, „Complex Comercial Pantelimon”.

Linia 123 va funcţiona ȋntre terminalele „C.E.T. Sud Vitan” şi „Gara de Nord”, pe următorul traseu:

 • Pe sensul spre „Gara de Nord”: „C.E.T. Sud Vitan”, Bd. Energeticienilor, Str. Fizicienilor, Bd. Camil Ressu, Șos. Mihai Bravu, Calea Vitan, Str. Lucian Blaga, Bd. Unirii, Piața Unirii, Splaiul Independenței, Str. Constantin Noica, Calea Plevnei, Șos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, „Gara de Nord”;
 • Pe sensul spre „CET Sud Vitan”: „Gara de Nord”, Bd. Dinicu Golescu,  Str. Witting, Calea Plevnei, Str. Constantin Noica, Splaiul Independenței, Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Str. Lucian Blaga, Calea Vitan, Șos. Mihai Bravu, Bd. Camil Ressu, Str. Fizicenilor, Bd. Energeticienilor, Drumul Lunca Dunării, Bd. Energeticienilor, „C.E.T. Sud Vitan”.

Linia 135 va funcţiona ȋntre „C.F.R. Constanța” şi „C.E.T. Sud Vitan”, pe următorul traseu:

 • Pe sensul spre „CET Sud Vitan”: „C.F.R. Constanța”, Șos. Pipera, Calea Floreasca, Șos. Ștefan cel Mare, Str. Tunari, Str. Alecu Russo, Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Dimitrie Onciul, Str. Zece Mese, Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu, Șos. Mihai Bravu, Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Bd. Camil Ressu, Str. Fizicienilor, Drumul Lunca Dunării, Bd. Energeticienilor, „C.E.T. Sud Vitan”;
 • Pe sensul spre „CFR Constanța”: „C.E.T. Sud Vitan”, Bd. Energeticienilor, Str. Fizicienilor, Bd. Camil Ressu, Șos. Mihai Bravu, Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Bd. Dacia, Str. Polonă, Calea Floreasca, Șos. Pipera, „C.F.R. Constanța”.

Linia de noapte N111 va funcţiona ȋntre terminalele „Piața Unirii 4” şi „Metrou Nicolae Teclu”, pe următorul traseu:

 • Pe sensul spre „Metrou Nicolae Teclu”: „Piața Unirii 4”, rond Piața Unirii, Bd. Unirii, Str. Lucian Blaga, Calea Vitan, Șos. Mihai Bravu, Bd. Camil Ressu, Bd. Theodor Pallady, „Metrou Nicolae Teclu”;
 • Pe sensul spre „Piața Unirii 4”: „Metrou Nicolae Teclu”, Bd. Theodor Pallady, Bd. Camil Ressu, Șos. Mihai Bravu, Calea Vitan, Str. Lucian Blaga, Bd. Unirii, Piața Unirii, „Piața Unirii 4”.

Societatea de Transport București pune la dispoziția călătorilor posibilități multiple de informare în timp real cu privire la circulația mijloacelor de transport public de pe toate liniile. Programele de funcționare, modificările de trasee sau de stații, precum și toate măsurile inițiate pentru optimizarea serviciului de transport public sunt comunicate atât în informările de presă, cât și în aplicația InfoTB, pe site-ul STB și pe paginile oficiale de social media.

 

Începȃnd de sâmbătă, 13.07.2024, linia regională 478 va reveni pe strada Tineretului, ca urmare a finalizării lucrărilor de infrastructură executate pe această arteră.

Așadar, autobuzele liniei 478 vor circula ȋntre terminalul „Cartier Militari” şi stația „Bd. Preciziei”, pe următorul traseu:

 • Pe sensul spre „Bd. Preciziei”: „Cartier Militari”, Str. Tineretului, Drumul Ciorogârla, Drumul Osiei, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Str. Preciziei, Autobaza Militari, Str. Preciziei, Str. Valea Cascadelor, staţia „Bd. Preciziei”;
 • Pe sensul spre „Cartier Militari”: staţia „Bd. Preciziei”, Str. Valea Cascadelor, Bd. Iuliu Maniu, Drumul Osiei, Str. Rezervelor, Str. Apeductului, Str. Tineretului, „Cartier Militari”.

Totodată, având ȋn vedere necesitatea executării unor lucrări la infrastructura rutieră a Drumului Ciorogȃrla, autobuzele liniei 483 vor circula, pe sensul spre „Lujerului”, prin parcarea centrului comercial „Chiajna Shopping Center”, formând următorul traseu: terminal „Chiajna–Stelelor”, Str. Stelelor, Drumul Ciorogârla, Str. Ilie Petre, parcarea centrului comercial „Chiajna Shopping Center”, Drumul Ciorogârla, Str. Rezervelor, Str. Apeductului, Str. Crinului, Str. 1 Decembrie 1918, Str. Alexandru Ioan Cuza, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Uverturii, Şos. Virtuţii, Bd. Iuliu Maniu, capăt de linie „Lujerului”. Pe sensul opus, circulația autobuzelor nu va fi modificată.

 

În zilele de miercuri și joi,10.07.2024 și 11.07.2024, în satul Piscu din comuna Ciolpani vor fi efectuate lucrări edilitare pe Str. Olarilor.

Ca urmare a acestei măsuri, linia metropolitană 444 va funcţiona pe un traseu modificat în zona localității Piscu, după cum urmează:

 • Pe sensul spre „Piața Presei”: staţia temporară „Strada Monumentului”, Str. Monumentului, Str. Bisericii, Str. Câmpului, DC 182, Ciolpani, Str. Drumul Piscului, Str. Școlii, DN1, Tâncăbești, Săftica, Balotești, Otopeni, DN 1, Șos. București-Ploiești, Bd. Mărăști, terminal „Piața Presei”;
 • Pe sensul spre Piscu: terminal „Piaţa Presei”, Bd. Mărăști, Șos. București-Ploiești, DN 1, Otopeni, Balotești, Săftica, Tȃncăbești, DN 1, Ciolpani, DJ 181, Str. Mănăstirea Tigănești, Str. Mihai Eminescu, Str. Drumul Piscului, Str. Câmpului, Piscu, DC 182, Str. Câmpului, Str. Hanului, Str. Monumentului, staţia temporară „Strada Monumentului”.

Societatea de Transport București pune la dispoziția călătorilor posibilități multiple de informare în timp real cu privire la circulația mijloacelor de transport public de pe toate liniile. Programele de funcționare, modificările de trasee sau de stații, precum și toate măsurile inițiate pentru optimizarea serviciului de transport public sunt comunicate atât în informările de presă, cât și în aplicația InfoTB, pe site-ul STB și pe paginile oficiale de social media.

 

Cu ocazia organizării evenimentului „SAGA Festival 2024” la Romaero Băneasa, în perioada 05.07.2024 (de la ora 13:00) – 08.07.2024 (până la ora 07:00), vor fi restricționate virajele la stȃnga ȋn intersecţia Bd. Aerogării/Bd. Ficusului.

Având în vedere această măsură, linia 205 va funcţiona pe un traseu modificat pe sensul spre terminalul „Străuleşti”, astfel:

Autobuzele vor circula pe traseul de bază până la intersecţia Şos. Bucureşti-Ploieşti/Str. Elena Văcărescu, apoi pe un traseu modificat, pe Şos. Bucureşti-Ploieşti, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Șos. Gheorghe Ionescu Sisești, Bd. Bucureștii Noi, terminal „Străulești”. Circulația autobuzelor nu va fi modificată pe sensul opus.

Totodată, pentru susținerea transportului public al spectatorilor prezenți la eveniment, vor fi înființate două linii speciale de autobuz, care vor funcționa pe timp de noapte (în intervalul orar 00:00 – 05:00) pe traseele liniilor 301 și 605, fiecare dintre acestea asigurând intervale de succedare de 30 de minute.

 

Având în vedere necesitatea executării lucrărilor de reconfigurare a reţelei de contact din intersecţia Str. Pajurei/Bd. Bucureștii Noi, ȋn perioada 06.07.2024 (de la ora 00:30) – 08.07.2024 (până la ora 04:00), alimentarea cu energie electrică a liniilor de tramvai și troleibuz care funcționează în zona menționată va fi întreruptă.

Pentru asigurarea serviciului de transport public pe traseele afectate, vor fi înființate liniile navetă de autobuz 653 și 695, după cum urmează:

Linia navetă 653 va funcţiona ȋntre „Mezeş‟ şi „Cartier Dămăroaia”, pe următorul traseu:

 • Pe sensul spre „Cartier Dămăroaia”: Terminal „Mezeș”, Şos. Chitilei, Bd. Bucureștii Noi, Bd. Gloriei, Str. Piatra Morii, terminal „Cartier Dămăroaia‟;
 • Pe sensul spre „Mezeș”: Terminal „Cartier Dămăroaia”, Str. Piatra Morii, rond Piaţa Morii, Str. Piatra Morii,  Bd. Gloriei, Bd. Bucureştii Noi, Şos. Chitilei, terminal „Mezeş”;

Linia navetă 695 va funcţiona ȋntre „Dridu” şi „Străuleşti”, pe următorul traseu:

 • Pe sensul spre „Străulești”: Terminal „Dridu”, Str. Pajurei, Bd. Bucureștii Noi, terminal „Străuleşti”;
 • Pe sensul spre „Dridu”: Terminal „Străuleşti”, Bd. Bucureștii Noi, Str. Pajurei,  terminal „Dridu”;

În acest context, noile linii 53 şi 95 vor funcționa începând de luni, 08.07.2024. Reamintim traseele acestora:

Linia de tramvai 53 va funcționa pe un traseu cuprins ȋntre terminalele „Mezeş” şi „Cartier Dămăroaia”, astfel:

 • Pe sensul spre „Cartier Dămăroaia”: „Mezeş”, Şos. Chitilei, Bd. Bucureştii Noi, Bd. Gloriei, Str. Piatra Morii, „Cartier Dămăroaia”;
 • Pe sensul spre „Mezeș”: „Cartier Dămăroaia”, Str. Piatra Morii, Bd. Gloriei, Bd. Bucureştii Noi, Şos. Chitilei, „Mezeş”.

Linia de troleibuz 95 va funcționa pe un traseu cuprins ȋntre terminalele „Dridu” şi „Străuleşti”, astfel:

 • Pe sensul spre „Străulești”: „Dridu”, Str. Pajurei, Bd. Bucureştii Noi, „Străuleşti”;
 • Pe sensul spre „Dridu”: „Străuleşti”, Bd. Bucureştii Noi, Str. Pajurei, „Dridu”.

 

Începând de sâmbătă, 06.07.2024, STB SA va aplica măsuri de reorganizare a transportului public în zona de vest a Capitalei.

În acest sens, vor fi modificate traseele liniilor 136 și 178, iar pentru asigurarea continuității serviciului de transport pe tronsonul cuprins între cartierul Militari și „Pod Izvor”, va fi înființată linia de troleibuz 63.

Așadar, linia de autobuz 136 va funcționa între terminalele „CET Vest Militari” și „Complex Comercial Apusului”, pe următorul traseu:

 • Pe sensul spre „Complex Comercial Apusului”: terminal „CET Vest Militari”, Bd. Timișoara, Str. Valea Cascadelor, Bd. Iuliu Maniu, Str. Apusului, terminal „Complex Comercial Apusului”;
 • Pe sensul spre „CET Vest Militari”: terminal „Complex Comercial Apusului”, Str. Apusului, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Bd Timișoara, terminal „CET Vest Militari”.

Linia de autobuz 178 va funcționa între terminalul „Complex Comercial Apusului” și stația „Sala Palatului”, pe următorul traseu:

 • Pe sensul spre „Sala Palatului”: terminal „Complex Comercial Apusului”, Str. Apusului, Bd. Uverturii, Șos. Virtuții, Calea Crângași, Calea Giulești, Șos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Str. Berzei, Str. Știrbei Vodă,  Str. Ion Câmpineanu, terminal „Sala Palatului”;
 • Pe sensul spre „Complex Comercial Apusului”: terminal „Sala Palatului”, Intrarea Victor Eftimiu, Str. Ion Brezoianu, Str. Valter Mărăcineanu, Str. Ion Câmpineanu, Str. Luterană, Str. General Constantin Budișteanu, Calea Griviței, Str. Mircea Vulcănescu, Bd. Dinicu Golescu, Șos. Orhideelor, Calea Giulești, Podul Grant, Calea Crângași, Șos. Virtuții, Bd. Uverturii, Str. Apusului, terminal „Complex Comercial Apusului”.

Noua linie de troleibuz 63 va funcționa între terminalul „Master” și „Pod Izvor”, astfel:

 • Pe sensul spre „Pod Izvor”: terminal „Master”, Bd. Iuliu Maniu, Bd. Geniului, Șos. Panduri, Calea 13 Septembrie, Bd. Libertății, Bd. Națiunilor Unite, Str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, Splaiul Independenței, stația „Pod Izvor”;
 • Pe sensul spre „Master”: stația „Pod Izvor”, Splaiul Independenței, Bd. Libertății, Calea 13 Septembrie, Șos. Panduri, Bd. Geniului, Bd. Iuliu Maniu, terminal „Master”.

Pentru o experienţă confortabilă a călătoriilor pe acest traseu, linia 63 va funcţiona cu troleibuze noi cu autonomie.

 

Cu ocazia organizării evenimentului „Predarea Torței Șahului”, joi, 04.07.2024, între orele 09:00 – 11:00, circulația rutieră va fi restricționată pe Bd. Regele Mihai I (doar pe axul central), pe tronsonul cuprins între Arcul de Triumf și intrarea în Muzeul Satului.

Având în vedere această măsură, în perioada menționată, opririle autobuzelor liniilor 100, 203, 205, 331, 331B și 335 în stația „Muzeul Satului” vor fi efectuate la trotuar.

 

Din data de 6 iulie 2024 – odată cu deschiderea șantierului de anvergură din zona Podului CFR Constanța pentru construirea stațiilor de metrou „1 Mai” şi „Montreal” de pe viitoarea magistrală M6 (care va asigura legătura cu Aeroportul Henri Coandă) – liniile de tramvai, troleibuz și autobuz care tranzitează cartierele Chitila, Bucureștii Noi și Dămăroaia vor fi modificate astfel:

1. Linii de tramvai:

 • Vor fi suspendate trei linii: 3, 24 şi 45.
 • Vor fi ȋnfiinţate două linii: 42 și 53.

Așadar, noua linie de tramvai 42 va funcționa între „Vasile Pȃrvan” şi „Piaţa Presei”, pe următorul traseu:

 • Pe sensul spre „Piața Presei”: „Vasile Pȃrvan”, Calea Plevnei,  Str. Sf. Constantin, Str. Ionel Perlea, Str. Grigore Cobălcescu, Str. Berzei, Str. Buzeşti, Piața Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Str. Clăbucet, Str. Aviator Popişteanu, Bd. Expoziției, „Piața Presei”;
 • Pe sensul spre „Vasile Pârvan”: „Piața Presei”, Bd. Expoziției, Str. Aviator Popişteanu, Str. Dornei, Str. Puțul lui Crăciun, Bd. Ion Mihalache, Piața Victoriei, Str. Buzeşti, Str. Berzei, Calea Plevnei. 

Noua linie de tramvai 53 va funcționa ȋntre terminalele „Mezeş” şi „Cartier Dămăroaia”, pe următorul traseu:

 • Pe sensul spre „Cartier Dămăroaia”: „Mezeş”, Şos. Chitilei, Bd. Bucureştii Noi, Bd. Gloriei, Str. Piatra Morii, „Cartier Dămăroaia”;
 • Pe sensul spre „Mezeș”: „Cartier Dămăroaia”, Str. Piatra Morii, Bd. Gloriei, Bd. Bucureştii Noi, Şos. Chitilei, „Mezeş”.

2. Linii de troleibuz:

 • Vor fi modificate trei trasee: 86, 93 și 97
 • Va fi înființată o linie: 95

Așadar, linia de troleibuz 86 va funcționa pe un traseu modificat, cuprins între „Arena Naţională” şi „Clăbucet”, ca urmare a realizării bretelei de ȋntoarcere pentru troleibuze pe Calea Griviţei, astfel:

 • Pe sensul spre „Clăbucet”: „Arena Naţională”, Bd. Pierre de Coubertin, Str. Vatra Luminoasă, Str. Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu, Str. Iancu Cavaler de Flondor, Piața Foișorul de Foc, Str. Traian, Bd. Dacia, Bd. Lascăr Catargiu, Str. General Gheorghe Manu, Str. Occidentului, Str. Gheorghe Polizu, Calea Grivitei, „Clăbucet”;
 • Pe sensul spre „Arena Națională”: „Clăbucet”, Calea Grivitei, Str. Gheorghe Polizu, Str. Occidentului, Str. General Gheorghe Manu, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Dacia, Str. Traian, Piața Foișorul de Foc, Str. Iancu Cavaler de Flondor, Bd. Pache Protopopescu, Str. Matei Voievod, Str. Vatra Luminoasă, Bd. Pierre de Coubertin, „Arena Naţională”.

Linia de troleibuz 93 va funcționa, pe sensul spre Gara de Nord, pe breteaua din zona staţiei de metrou „1 Mai”.

Linia de troleibuz 97 va funcţiona pe un traseu modificat, cuprins ȋntre terminalele „Clăbucet” şi „Pasaj Mihai Bravu”, astfel:

 • Pe sensul spre „Pasaj Mihai Bravu”: „Clăbucet”, Calea Griviței, Bd. Dacia, Str. Traian, Bd. Nerva Traian, Calea Văcărești, „Pasaj Mihai Bravu”;
 • Pe sensul spre „Clăbucet”: „Pasaj Mihai Bravu”, Calea Văcărești, Bd. Nerva Traian, Str. Traian, Bd. Dacia, Piața Romană, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Gării de Nord, Piața Gării de Nord, Calea Griviței, „Clăbucet”.

Noua linie de troleibuz 95 va funcționa ȋntre terminalele „Dridu” şi „Străuleşti”, pe următorul traseu:

 • Pe sensul spre „Străulești”: „Dridu”, Str. Pajurei, Bd. Bucureştii Noi, „Străuleşti”;
 • Pe sensul spre „Dridu”: „Străuleşti”, Bd. Bucureştii Noi, Str. Pajurei, „Dridu”.

3. Linii de autobuz:

 • Vor fi modificate trei trasee: 381, N113 și N117
 • Va fi înființată o linie navetă: 686 (Dridu – Clăbucet)

Așadar, linia de autobuz 381 va funcționa, pe sensul spre „Piața Reşiţa”, pe breteaua din zona staţiei de metrou „1 Mai”. De asemenea, capătul de linie („Clăbucet”) va fi relocat pe Calea Griviţei, ȋntre breteaua menționată şi Str. Clăbucet.

Linia de noapte N113 va funcționa între terminalele „Piața Unirii 2” și „Mezeș”, pe următorul traseu:

 • Pe sensul spre „Mezeș”: Piața Unirii 2”, Aleea II, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Ion Mihalache, Str. Clăbucet, Str. Aviator Popișteanu, Str. Soveja, Calea Griviței, Șos. Chitilei, terminal „Mezeș”;
 • Pe sensul spre „Piața Unirii”: „Mezeș”, Șos. Chitilei, Calea Griviței, Str. Carpați, Str. Mircești, Str. Caransebeș, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Aleea III, Aleea II, terminal „Piața Unirii 2”.

Linia de noapte N117 va funcţiona ȋntre „Piața Unirii 2” şi „Străuleşti”, pe următorul traseu:

 • Pe sensul spre „Străulești”: Piața Unirii 2, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. General Gheorghe Magheru, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Gării de Nord, Piața Gării de Nord, Calea Griviței, Str. Clăbucet, Str. Aviator Popișteanu, Str. Soveja, Calea Griviței, Bd. Bucureștii Noi, „Străulești”;
 • Pe sensul spre „Piața Unirii 2”: Străulești, Bd. Bucureștii Noi, Calea Griviței, Str. Carpați, Str. Mircești, Str. Caransebeș, Calea Griviței, Bd. Dacia, Bd. General Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Piața Unirii, „Piața Unirii 2”.

Noua linie navetă de autobuz 686 va asigura preluarea călătorilor pe un traseu cuprins ȋntre „Dridu” şi „Clăbucet”, astfel:

 • Pe sensul spre „Clăbucet”: „Dridu”, Str. Pajurei, Bd. Bucureștii Noi, Calea Griviței, Str. Carpați, Str. Mirceşti, Str. Caransebeş, Str. Clăbucet, „Clăbucet”;
 • Pe sensul spre „Dridu”: „Clăbucet”, Str. Clăbucet, Str. Aviator Popişteanu, Str. Dornei, Calea Grivitei, Str. Pajurei, „Dridu”’;

4. Stații noi:

În zona reorganizată vor funcționa trei stații noi de transport public: „Carpați”, amplasată pe strada Carpați, „Caransebeș”, amplasată pe strada Caransebeș și „Soveja”, amplasată pe strada Aviator Popișteanu.

Totodată, funcționarea șantierului va afecta activitatea depoului „Bucureștii Noi” din zonă, astfel că o parte dintre tramvaiele și troleibuzele aferente – care deservesc liniile 11, 41, 42, 44 și 86  – vor fi relocate la alte depouri.

 

Cu ocazia organizării, în zona centrală, a evenimentelor „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”, „Marșul Bucharest Pride” și „10 K Grand Prix Internațional 2024”, sâmbătă, 29.06.2024, circulația rutieră va fi restricționată pe Calea Victoriei, pe tronsonul cuprins între Bd. Dacia și Bd. Regina Elisabeta (în intervalul orar 09:00 – 15:00) și pe tronsonul cuprins între Piața Victoriei și Str. Gheorghe Manu (după ora 15:30), precum și (între orele 17:00-19:00) pe Calea Victoriei, podul Națiunile Unite, Bd. Națiunile Unite și Parcul Izvor.

Având în vedere aceste măsuri, sub coordonarea agenților de la Brigada Rutieră, STB va modifica temporar traseele liniilor de autobuz 205 și 311.

Linia 205 va fi deviată astfel:

Între orele 09:00 – 18:00, autobuzele vor circula pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „Străulești” şi Piața Victoriei, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Piața Unirii 2”, pe Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Aleea III, Aleea II, „Piața Unirii 2”. Circulația autobuzelor nu va fi modificată pe sensul opus.

După ora 18:00, autobuzele liniei 205 vor circula pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „Străulești” şi „Piața Victoriei”, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Piața Unirii”, pe Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, stația „Piața Unirii” (aferentă liniilor 104, 123, 385, N110 și N115), Splaiul Independenței, Bd. Schitu Măgureanu, Str. Popa Tatu, după care vor urma traseul de bază.

Linia 311 va fi deviată astfel:

Între orele 09:00 – 19:00, autobuzele vor circula între terminalul „Faur” şi intersecţia Bd. Nicolae Bălcescu/Str. Dem. I. Dobrescu, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Sala Palatului”, pe Bd. Nicolae Bălcescu, cu ȋntoarcere pe Str. C. A. Rosetti, Str. Maria Rosetti, după care va urma traseul actual. Circulația autobuzelor nu va fi modificată pe sensul opus.

 

Cu ocazia organizării evenimentului sportiv „10K Grand Prix International 2024”, precum și a desfășurării pregătirilor premergătoare acestuia, în perioada 28.06.2024 (de la ora 14:00) – 30.06.2024 (până la ora 20:00), circulația rutieră va fi restricționată pe mai multe artere din zona centrală.

Având în vedere aceste măsuri, în perioada menționată, STB va modifica traseele liniilor 70, 97, 100, 104, 116, 117, 123, 136, 205, 312, 313, 323, 385, N101 și va înființa linia navetă 670, după cum urmează:

Linia de troleibuz 70 va funcţiona pe traseul de bază ȋntre capătul de linie „Facultatea de Medicină” şi intersecţia Str. Popa Nan/Str. Matei Voievod, apoi pe un traseu modificat, pe Str. Matei Voievod, Str. Vatra Luminoasă, pȃnă la terminalul „Arena Naţională” (capătul liniilor 86 și 90).

Pentru preluarea călătorilor de pe tronsonul temporar suspendat, va fi înființată linia navetă 670, care va funcționa (de la ora 18:00) între terminalul „Bd. Basarabia” şi Piaţa C. A. Rosetti, pe următorul traseu:

 • Pe sensul spre Piața C.A. Rosetti: „Bd. Basarabia”, Str. Lucreţiu Pǎtrǎşcanu, Str. Constantin Brâncuşi, Str. Baba Novac, Şos. Mihai Bravu, Piaţa Hurmuzachi, Calea Călaraşi Str. Matei Basarab, Str. Delea Nouă, Str. Delea Veche, Str. Budilă, Str. Ţepeş Vodă, Str. Popa Nan, Bd. Pache Protopopescu,  Bd. Carol I, Piaţa C. A. Rosetti;
 • Pe sensul spre „Bd. Basarabia”: Piaţa C. A. Rosetti, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Str. Popa Nan, Str. Delea Veche, Calea Călaraşi Piaţa Hurmuzachi, Şos. Mihai Bravu, Str. Baba Novac, Str. Constantin Brancuşi, Str. Lucreţiu Pǎtrǎşcanu, „Bd. Basarabia”

Linia de troleibuz 97 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Străulești” și intersecția Str. Traian/Calea Călărași, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri, pe Calea Călaraşi, Piaţa Hurmuzachi, Şos. Mihai Bravu, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, după care va urma traseul actual.

Linia de autobuz 100 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Aeroportul Henri Coandă” şi Piaţa Universităţii, apoi pe un traseu modificat, pe Bd. I.C. Brătianu, Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Aleea II, terminal „Piaţa Unirii 2”, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, Pasajul Unirii, Bd. I.C. Brătianu, după care va urma traseul actual.

Linia de autobuz 104 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Complex Comercial Pantelimon” şi intersecţia Şos. Mihai Bravu/Bd. Decebal/Calea Călăraşi, apoi pe un traseu modificat, pe Calea Călăraşi, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, Splaiul Independenţei, Bd. Eroii Sanitari, cu ȋntoarcere pe Bd. Eroilor, Splaiul Independenţei, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. I.C. Brătianu, Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Pasajul Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Calea Dudeşti, Şos. Mihai Bravu, Str. Vatra Luminoasă, după care va urma traseul actual.

Linia de autobuz 116 va funcţiona pe un traseu scurtat între terminalul „Gara Progresul” şi capătul de linie „Piaţa Unirii” – aferent liniei de troleibuz 76.

Linia de autobuz 117 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Cartier Confort Urban” şi Piaţa Unirii, unde autobuzele vor întoarce din Bd. Regina Maria, pe Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii, Aleea II (capătul liniei 100), Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, după care vor urma traseul de bază.

Linia de autobuz 123 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „C.E.T. Sud Vitan” şi intersecţia Calea Vitan/Calea Dudeşti/Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri, pe Bd. Octavian Goga, Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, Pasajul Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenţei, după care va urma traseul actual.

Linia de autobuz 136 va funcţiona astfel:

 • În perioada 28.06.2024 (de la ora 14:00) – 30.06.2024 (până la ora 20:00), cu excepţia zilei de 29.06.2024 (între orele 18:00 - 23:00), autobuzele vor circula pe traseul de bază între terminalul „C.E.T. Vest Militari” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/Str. Izvor, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Pod Izvor, pe Str. Izvor, Str. B.P. Haşdeu, Splaiul Independenţei.
 • În ziua de 29.06.2024 (între orele 18:00 - 23:00), autobuzele vor circula pe traseul de bază între terminalul „C.E.T. Vest Militari” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri, pe Bd. Libertății, cu întoarcere în rondul Piața Regina Maria.

Linia de autobuz 205 va funcţiona pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „Străulești” şi Piața Victoriei, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Piața Unirii”, pe Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, stația „Piața Unirii” (aferentă liniilor 104, 123, 385, N110 și N115), Splaiul Independenței, Bd. Schitu Măgureanu, Str. Popa Tatu, după care va urma traseul de bază.

Linia de autobuz 312 va funcţiona între terminalul „Platforma Comercială Arcade Berceni” şi intersecţia Splaiul Unirii/Bd. Mărășești, apoi pe un traseu modificat, pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, cu ȋntoarcere pe Splaiul Unirii, după care va urma traseul actual.

Linia de autobuz 313 va funcţiona pe un traseu scurtat între terminalul „Piaţa de Gros” şi capătul de linie „Piaţa Unirii” – aferent liniei de troleibuz 76.

Linia de autobuz 323 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Zețarilor” şi intersecţia Bd. Mircea Vodă/Bd. Mărășești, apoi pe un traseu modificat, pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, pȃnă la terminalul „Piaţa Unirii” (capătul liniei de troleibuz 76), cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Bd. Mircea Vodă, după care va urma traseul actual.

Linia de autobuz 385 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Valea Oltului” şi intersecţia Str. Izvor/Calea 13 Septembrie, apoi pe un traseu modificat, pe Calea 13 Septembrie, Bd. Libertăţii, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii (capătul liniei 783), cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. Libertății, Calea 13 Septembrie, după care va urma traseul actual.

Linia de noapte N101 va funcţiona (în nopțile 28/29.06.2024 și 29/30.06.2024) pe traseul de bază între „Valea Oltului” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri, pe Bd. Libertăţii, Piața Regina Maria, Bd. Regina Maria, stația „Piața Unirii 2”.

 

Cu ocazia organizării evenimentului cultural artistic din cadrul proiectului „Străzi Deschise - Bucureşti Promenadă Urbană 2024”, în perioada 28.06.2024 (de la ora 22:00) 01.07.2024 (până la ora 06:00), circulația rutieră va fi restricționată pe Bd. Laminorului, pe tronsonul cuprins ȋntre Str. Olteniei și Bd. Bucureștii Noi.

Având în vedere aceste măsuri, sub coordonarea agenților de la Brigada Rutieră, STB va modifica traseul liniei de autobuz 112, astfel:

Autobuzele vor circula pe traseul de bază între terminalul „Complex Comercial Colosseum” şi intersecția Șos.Chitilei/Bd.Laminorului, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri, pe Șos. Chitilei, Bd. Bucureștii Noi, Bd. Gloriei, Str. Jiului, după care vor urma traseul actual pȃnă la capătul de linie  „C.F.R. Constanța”.

 

Cu ocazia ceremoniei militare prilejuite de Ziua Drapelului Național, miercuri, 26.06.2024între orele 09:15 – 11:00, linia de autobuz 205 va funcționa pe un traseu modificat.

Astfel, autobuzele vor circula pe traseul de bază ȋntre terminalul „Străulești” şi intersecția Calea Victoriei/Str. Demetru I. Dobrescu, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii, pe Str. Demetru I. Dobrescu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Aleea III, Aleea II, „Piața Unirii 2”. Circulația autobuzelor liniei 205 nu va fi modificată pe sensul opus.

De asemenea, în momentul intonării imnului național al României, circulația rutieră va fi întreruptă timp de 5 minute (în intervalul orar 10:00 – 11:00) pe Bd. Regina Elisabeta, pe tronsonul cuprins între Piața Universității şi Str. Ion Brezoianu, iar vehiculele de transport public aflate în zona menționată vor staționa pe banda I de circulație.

Liniile de transport care funcționează pe Bd. Regina Elisabeta sunt: 61, 66, 69, 70, 85, 90, 122 și 137.

 

Având în vedere necesitatea remedierii unei avarii la reţeaua publică de alimentare cu apă de pe Calea Călărași, sâmbătă, 22.06.2024, linia 40 va funcționa pe un traseu modificat.

Astfel, tramvaiele vor circula pe traseul de bază ȋntre terminalul „Chimopar” și intersecţia Bd. Basarabia/Bd. Chișinău, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri, pe Bd. Chișinău, Șos. Pantelimon, Șos. Iancului, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Calea Călărași, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, terminal „Piaţa Sf. Vineri”.

Preluarea călătorilor va fi asigurată de linia navetă de autobuz 640, care va funcţiona pe un traseu cuprins între terminalele „Bd. Basarabia” și „Piața Sf. Vineri”, astfel:

 • Pe sensul spre „Piața Sf. Vineri”: terminal „Bd. Basarabia”, pe Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, Bd. Basarabia, Calea Călăraşi, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, terminal „Piaţa Sf. Vineri”;

Pe sensul spre „Bd. Basarabia”: terminal „Piaţa Sf. Vineri”, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Calea Călăraşi, Bd. Basarabia, Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, terminal „Bd. Basarabia”.

 

Luni, 24.06.2024, în contextul Sărbătorii Rusaliilor, liniile de transport public vor funcţiona conform programului unei zile de duminică.

Pentru a afla în timp real orele de sosire în stații a mijloacelor de transport public, vă recomandăm să utilizați aplicația gratuită Info Transport București, disponibilă în Google Play și App Store, precum și pe site-ul nostru, la acest link: https://info.stbsa.ro/.